Aktualności

10 wniosków o ściganie w 2014

W 2014 r. Sygnał złożył 10 wniosków o ściganie i ukaranie sprawców, które dotyczyły 250 „dawców” i „biorców” sharingu. Przedstawiciel Stowarzyszenia brał także udział w postępowaniu  sądowym w sprawie drhtv.com.pl.