Aktualności

Uwagi Sygnału do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjami publicznymi projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z dnia 3 maja 2021 r. oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych Stowarzyszenie Sygnał przedstawiło swoje stanowisko.

Pełna treść uwag dostępna TUTAJ


Nie występując przeciwko artystom należy wskazać jak ważna jest zasada równego dostępu wszystkich grup zawodowych do uczestnictwa w systemie emerytalnym i opieki zdrowotnej. Faworyzowanie jednego sektora zamiast stosowania zachęt do opłacania składek przez osoby fizyczne i drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność artystyczną, którzy dotychczas tego nie dokonywali, nie jest dobrym rozwiązaniem.

Zaproponowane rozwiązanie sprawia, iż w przeciwieństwie do systemu obowiązującego wszystkie inne grupy zawodowe, w przypadku sektora kultury to nie na pracownikach i pracodawcach miałby spoczywać główny obowiązek finansowania składek, lecz na konsumentach i przedsiębiorcach, którzy ani nie korzystają z wytworów kultury danych artystów, ani nie zatrudniają ich. Tworzy to niebezpieczny precedens i niejako równoległy wobec obowiązującego w Polsce i niesprawiedliwy społecznie system wsparcia, który dodatkowo zamiast wspierać artystów w rozwoju i przedsiębiorczości artystycznej, gratyfikować będzie ich małą aktywność zawodową.

Działalność artysty zawodowego powinna umożliwiać utrzymanie się i opłacanie składek. Podobnie jak każda inna działalność zawodowa i gospodarcza. I dlatego rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności w tym dostępność ulgi na start i ulgi dla mikroprzedsiębiorców powinny być dostępne dla artystów na takich samych zasadach jak dla innych osób prowadzących działalność gospodarczą (niezależnie od zachowania 50 % kosztów uzyskania przychodu).