Aktualności

31 szkoleń dla organów ścigania

W 2015 roku skupiliśmy się na szkoleniach w szkołach policji – przeprowadziliśmy ich 28. Odbyły się w Szkole Policji w Legionowie (12 szkoleń), Szczytnie (11 szkoleń) i Pile (5 szkoleń). Wzięło w nich udział około 1000 uczestników. Zorganizowaliśmy także 4 szkolenia dla policjantów Komend Wojewódzkich Policji województwa dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Uczestniczyło w nich łącznie około 250 funkcjonariuszy policji z wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą i cyberprzestępczością.

„Szkolenia są bardzo ważną częścią działań Sygnału, podstawą współpracy z organami ścigania w zakresie zwalczania kradzieży własności intelektualnej. Szkolenia te prowadzimy od początku istnienia Stowarzyszenia”, powiedział Zbigniew Taraś, członek zarządu Sygnału.

Stowarzyszenie brało też udział w konferencjach organizowanych w szkołach policji. Ważnym wydarzeniem była trzecia ogólnopolska konferencja w Szkole Policji w Pile, zatytułowana „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” . Odbyła się w dniach 28-29 kwietnia 2015 roku. Z kolei w dniach 23-24 września 2015 wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji pt. „Internetowe naruszenia własności intelektualnej”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.