Aktualności

Do prokuratora generalnego

9 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie SYGNAŁ wystosowało pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zwracało w nim uwagę na niepokojące zjawisko, jakim obecnie jest piractwo w Internecie, brak wystarczającej świadomości zagrożeń piractwa wśród prokuratorów, problem dużej liczby umorzeń spraw i braku wystarczającego wsparcia organów państwa w walce z piractwem telewizyjnym. Zarysowało też konsekwencje kradzieży dla gospodarki i skarbu państwa, wyrażając nadzieję na podjęcie przez prokuraturę bardziej stanowczych działań.