Działalność edukacyjna

Szkolenia i seminaria

Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Darmowe szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

  • rola Internetu w nielegalnej dystrybucji treści
  • prezentacja wykładni ustawy z 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
  • sposoby identyfikacji przestępstw związanych z kradzieżą sygnału telewizyjnego
  • techniczne aspekty kradzieży sygnału
  • sposoby przeciwdziałania kradzieży treści wideo
  • aspekty prawne

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory ponad 400 szkoleń dla ponad 24 tysięcy uczestników – policjantów z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą i cyberprzestępczością, słuchaczy Szkól Policji oraz przedstawicieli Prokuratury (dane z czerwca 2022 r.).

Przykłady szkoleń  więcej »