Działalność edukacyjna

Szkolenia i seminaria

Współpraca z organami ścigania jest bardzo ważną częścią działań mających na celu ograniczenie zjawiska piractwa medialnego. Darmowe szkolenia, jakie organizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia sprawiają, że temat kradzieży własności intelektualnej jest coraz lepiej znany zarówno policji, jak też przedstawicielom prokuratury.

W programie szkoleń m.in.:

  • rola Internetu w nielegalnej dystrybucji treści
  • prezentacja wykładni ustawy z 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
  • sposoby identyfikacji przestępstw związanych z kradzieżą sygnału telewizyjnego
  • techniczne aspekty kradzieży sygnału
  • sposoby przeciwdziałania kradzieży treści wideo
  • aspekty prawne

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory 370 szkoleń dla ponad 22 tysięcy uczestników (dane z czerwca 2018).

  • Policjanci Wydziałów PG: 120 szkoleń dla 5 500 uczestników
  • Słuchacze Szkół Policji: 150 szkoleń dla 12 500 uczestników
  • Przedstawiciele Prokuratury: 95 szkoleń dla 3 800 uczestników

Przykłady szkoleń  więcej »