Educational activity

Conferences

The Association organizes and actively attends conferences on IP protection and fight against piracy. These include, inter alia, the following:

W dniach 10-11 października br. w Ossie pod Rawą Mazowiecką odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego”, współorganizowana przez Sygnał oraz Komendę Główną Policji.

Podczas drugiej edycji konferencji spotkało się ponad stu policjantów, prokuratorów oraz przedstawicieli rynku medialnego, którzy rozmawiali o skali piractwa i metodach jego zwalczania. Podczas pierwszego dnia konferencji prelegenci zwracali uwagę na aspekt finansowy przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej. Prezes Sygnału Teresa Wierzbowska przedstawiła krajowe i europejskie inicjatywy związane z realizacją strategii „Follow the Money”. O reklamach w serwisach pirackich mówił członek zarządu Sygnału Adrian Wojtaszek (TVP) – W ostatnich miesiącach aż top 10 reklamodawców wygenerowało 79% emisji reklam wideo zrealizowanych na serwisach naruszających prawa autorskie – zwrócił uwagę Wojtaszek.

Od wykrycia pirackiej wersji filmu do zawiadomienia policji, czyli o monitoringu serwisów streamingowych, zgłaszaniu naruszeń w Internecie i informowaniu organów ścigania o przestępstwach mówił Piotr Wójtów z Platformy CANAL+. Inne wystąpienia dotyczyły m.in. usług w chmurze danych (Marcin Przasnyski z Anti-Piracy Protection), Smart IPTV (Łukasz Sternowski z Cyfrowego Polsatu, członek zarządu Sygnału), znaków towarowych (Barbara Załęcka z Discovery TVN) oraz sharingu (Dawid Krośniewski z Cyfrowego Polsat). Podczas drugiego dnia konferencji, o wybranych aspektach prania pieniędzy mówiła prokurator Agnieszka Gryszczyńska z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, specjalizująca się w walce z cyberprzestępczością.

O tym jak zatrzymano dawcę sharingu, z którego korzystało około 1 600 odbiorców zrelacjonował przedstawiciel Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Jednostka otrzymała w tym roku honorowe wyróżnienie – Złotą Blachę – w uznaniu szczególnego zaangażowania i skutecznej walki z piractwem telewizyjnym.

 

Kradzież sygnału TV i własności intelektualnej w Internecie to temat VII edycji konferencji współorganizowanej w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Sygnał  w Szkole Policji w Pile.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych, szkół Policji, prokuratury, Stowarzyszenia Sygnał oraz Koalicji Antypirackiej.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z sharingiem, telewizją Smart IPTV, metodami płatności w pirackich serwisach TV, a także orzecznictwem dotyczącym własności intelektualnej. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów mówił o pozyskiwaniu danych o podmiotach prowadzących sprzedaż kodów dostępu na platformach e-commerce. Przedstawiciele Sygnału wraz z policjantami z Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością  Komendy Wojewódzkiej z Poznaniu podsumowali wspólne realizacje w obszarze kradzieży sygnału TV zakończone sukcesem.

– Sharing internetowy, czyli nielegalne rozdzielenie uprawnień aktywnej karty abonenckiej to nadal poważny problem dla rozwoju usług płatnych kanałów i platform satelitarnych. Sprawa realizacji w Turku, gdzie było ok. 600 biorców to potwierdza. W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia dziękuję policjantom za ich pracę w walce z sharingiem – mówił Zbigniew Taraś, członek zarządu Sygnału.

35 międzynarodowe i lokalne organizacje, instytucje i firmy zadeklarowały chęć współpracy na rzecz walki z piractwem internetowym w odpowiedzi na globalizację przestępczości online. Zapowiedź wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń jest przedmiotem Deklaracji Warszawskiej, wypracowanej podczas International Content Protection Summit w Warszawie.

Deklaracja Warszawska podkreśla wagę i rolę międzynarodowej współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami, organami rządowymi i firmami na rzecz zwalczania piractwa internetowego. Wyraża chęć wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w celu tworzenia i popularyzacji skutecznych metod zwalczania piractwa internetowego, w tym m.in. działań prawnych, podejścia „follow the money”, a także różnych inicjatyw edukacyjnych.

Zarys Deklaracji powstał podczas International Content Protection Summit – konferencji, która odbyła się w dniach 18-19 października br. w Warszawie. Uczestnicy spotkania omawiali specyfikę i skalę piractwa w poszczególnych krajach oraz obecne sposoby przeciwstawiania się temu procederowi. Dzielili się doświadczeniami, omawiali przykłady międzynarodowych akcji, a także prawne i operacyjne aspekty działań, w tym współpracę z rynkiem reklamowym i pośrednikami płatności w celu ograniczenia nielegalnego obrotu treściami wideo, blokowanie nielegalnych stron internetowych, działania edukacyjne, inicjatywy uwrażliwiające na problem naruszeń praw własności intelektualnej.

- Piractwo to bardzo dochodowy biznes, skomplikowana siatka powiązań oraz coraz częstsze dowody na związki z innymi rodzajami przestępczości. Alarmujące dane dotyczące skali kradzieży i nielegalnego obrotu treściami audiowizualnymi motywują do działania. Zorganizowanie pierwszego w naszym regionie międzynarodowego spotkania na temat sposobów zwalczania piractwa miało pokazać jak wartościowa jest wymiana doświadczeń oraz jak niezbędna jest współpraca między organizacjami, instytucjami, organami państwa i biznesem różnych krajów – komentuje Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

W ICPS wzięło udział 120 przedstawicieli organizacji, instytucji i firm z całej Europy, a także innych kontynentów - z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Szwajcarii, Rosji, Serbii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych.

Konferencja była organizowana przez Stowarzyszenie Sygnał przy wsparciu Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Patronat nad konferencją objęło MKiDN, UKE, KIGEiT, Konfederacja Lewiatan. Partnerzy Medialni: Business Insider, Discovery, TVN, Dziennik Gazeta Prawna, Polsat, Press, Rzeczpospolita, TVP.

Więcej ↓

"Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego i współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi" to tytuł konferencji organizowanej przez Sygnał dla 120 przedstawicieli prokuratury i organów ścigania. W spotkaniu organizowanym w dniach 25-27 września wzięli  udział policjanci Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziałów do Walki z Cyberprzestępczością.

Podczas konferencji zostały przedstawione skutki piractwa dla gospodarki, a także modele technologiczno-biznesowe pirackich serwisów wideo online. Prelegenci dużo uwagi poświęcili skali tego procederu, działaniom mającym na celu zwalczanie piractwa, międzynarodowej współpracy w tym zakresie oraz realizacji strategii "follow the money".

Konferencja została organizowana w partnerstwie z Komendą Główną Policji.

Przedstawiciele Sygnału zostali zaproszeni do udziału w konferencji organizowanej przez Interpol i USPTO (United States Patent and Trademark Office) w Kijowie w dniach 13-15 marca 2018 roku, poświęconej nadużyciom wobec własności intelektualnej oraz działaniom wzmacniającym ochronę praw autorskich. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci organizacji i instytucji z Białorusi, Mołdawii, Polski, Rumunii i Ukrainy.

Przedstawiciele Sygnału - Agnieszka Rauch z TVN i Michał Otrębski z Cyfrowego Polsatu - zaprezentowali skalę piractwa w Polsce oraz przykłady skutecznych działań przeciwdziałających i zwalczających kradzież treści audiowizualnych. Podzielili się doświadczeniami Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania, realizacji działań edukacyjnych, w tym konferencji i warsztatów, podejmowanej współpracy międzynarodowej. Ważne miejsce zajęły przykłady wdrażania strategii „follow the money”, w tym tworzenie metod i narzędzi umożliwiających walkę z piractwem, współpracy z agencjami reklamowymi i pośrednikami płatności. Omówili też problem piractwa w mediach społecznościowych oraz inicjatywy mające na celu zablokowanie nielegalnych transmisji na YouTube.

- Współpraca międzynarodowa ma kluczowe znaczenie dla walki z piractwem. Wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk wdrożonych w innych państwach, analiza skutecznych procedur czy rozwiązań prawnych sprawiają, że udoskonalamy sposoby ochrony własności intelektualnej i możemy skuteczniej przeciwdziałać nielegalnej dystrybucji treści - komentuje Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

W dniach 18-19 października 2017 roku odbyła się w Serocku konferencja organizowana w ramach inicjatywy TelSec, której celem jest stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu w obszarze bezpieczeństwa państwa. W inicjatywie biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Tematyka konferencji:

  • Praktyczne aspekty realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa i scenariusze na przyszłość.
  • Wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).
  • Współpraca między operatorami na rzecz ochrony przychodów.
  • Cyberbezpieczeństwo.

Prelegentami konferencji byli m.in. Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska S.A.; Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu Orange Polska S.A.; Thomas Lips, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technologii i Innowacji T-Mobile Polska; Jacek Niewęgłowski Prezes Zarządu P4; Wojciech Pytel Członek Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.; Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji; Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

TelSec został zorganizowany przez Orange przy współudziale Polkomtela, P4 oraz T-Mobile Polska. Został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Anna Słoboda, Wiceprezes Zarządu Sygnału wzięła udział w debacie na temat piractwa internetowego podczas międzynarodowej konferencji Kyiv Media Week (18-22 września 2017). Podejmowane podczas konferencji tematy dotyczyły m.in. współpracy z organami ścigania, "follow the money" czy tworzenia blacklist.

Podczas konferencji jeden dzień poświęcono ochronie własności intelektualnej i walce z kradzieżą treści wideo. To temat bardzo ważny dla ukraińskiego rynku, na którym piractwo jest powszechne. Inicjatywy mające na celu walkę z nielegalną dystrybucją treści dopiero się rodzą. Ochrona praw przez ich właścicieli nie jest standardem. - Wdrażanie procedur notice and takedown dopiero ma miejsce, a inicjatywa Clear Sky, skupiająca cztery ukraińskie grupy mediowe, stara się uświadamiać lokalnemu biznesowi jak ważna jest walka z piractwem i ochrona własnych treści – komentuje Anna Słoboda. - Ważne, by dzielić się doświadczeniami i wspólnie tworzyć front w walce z piractwem – dodaje.

Anna Słoboda mówiła o problemach, z którymi boryka się polski rynek, ale też o sukcesach w walce z piractwem. Prezentując działania Sygnału wskazywała na doświadczenia we współpracy z policją, działania realizowane w ramach strategii follow the money oraz na podejmowane inicjatywy edukacyjne uświadamiające skalę piractwa i jego konsekwencje gospodarcze i społeczne.

W konferencji wzięły udział firmy branży mediów z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i krajów bałtyckich. Relacja z wydarzenia: http://legalcontentua.com/en/archives/2117.

Skala działań nielegalnych serwisów internetowych oferujących treści wideo w Polsce zamiast maleć, rośnie. Jakie przynosi straty przedsiębiorcom, twórcom, Skarbowi Państwa? O tym ile i w jaki sposób zarabiają właściciele nielegalnych serwisów oraz jakie są perspektywy efektywnej walki z kradzieżą treści wideo rozmawiali uczestnicy kongresu „Ochrona własności intelektualnej w Internecie. Polska siła czy słabość?”, który odbył się 8 grudnia 2014 roku w Warszawie.

Zorganizowane przez Stowarzyszenie Sygnał spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji, firm i organizacji. Wzięli w nim udział nadawcy i twórcy treści, operatorzy telewizji płatnych, prawnicy, przedstawiciele instytucji i organów ścigania oraz goście specjalni – międzynarodowi eksperci w dziedzinie walki z piractwem treści wideo.

Premiera raportu „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce”

Podczas prezentacji raportu „Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce” Paweł Kolenda, Dyrektor ds. Badań IAB Polska zwrócił uwagę na rosnącą liczbę internautów (obecnie blisko 22 mln, 4 procent więcej niż w ub. roku) oraz użytkowników treści wideo (17 mln). Przy czym liczba osób, które streamują treści wzrosła w ciągu roku o 40 procent. Podwoiła się ilość streamowanych treści wśród użytkowników telefonów komórkowych.

Serwisy pirackie przyjęły dwa modele funkcjonowania - streaming (za opłatą lub bezpłatnie dla użytkowników) oraz hosting. Liczba użytkowników tych usług to 18,2 mln osób miesięcznie, przy czym liczba osób, które korzystają ze streamingu rośnie (20 procent w porównaniu z ub. rokiem), natomiast z hostingu - spada. Biorąc pod uwagę całość nielegalnej dystrybucji treści, ich skala wzrosła o 8 procent w ciągu roku.

Jak wynika z analizy PwC, 7,5 miliona Polaków korzysta z serwisów oferujących nielegalny dostęp do treści wideo (30 procent internautów). Jednocześnie 8-9 mln użytkowników korzysta z serwisów, które nielegalnie oferują treści wideo przy okazji oferowania innych. 27 procent serwisów pirackich przyjęło model płatny, 50 procent – model reklamowy, 18 procent – inne.

Paweł Kolenda zwrócił także uwagę na fakt, że połowa internautów nie wie ze korzysta z serwisów nielegalnych.

Panel „Kradzież własności intelektualnej. Perspektywa biznesowo - inwestycyjna”

Panel był poświęcony zagrożeniom i skali kradzieży własności intelektualnej oraz konsekwencjom ekonomicznym dla rynku audiowizualnego. Wzięli w nim udział: Marcin Animucki, Wiceprezes Zarządu Ekstraklasy SA; Maciej Maciejowski, Członek Zarządu TVN; Agnieszka Odorowicz, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Maciej Stec, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu; Julien Verley, Prezes Zarządu platformy nc+. Panel prowadził Jakub Kurasz, Dyrektor PR PwC.

Maciej Stec podkreślił problem strat powodowanych przez serwisy pirackie. „700 mln zł strat rocznie to kwota przerażająca. Jeżeli piractwo nadal będzie rosło, to co się stanie z legalnym rynkiem? Komu będzie się opłacało produkować treści?”, pytał.

Julien Verley zauważył, że skala piractwa w Polsce jest większa niż w wielu innych europejskich krajach. „Podejmowane działania nie są wystarczające. Nie wierzę przy tym, by świadomość internautów miała tu większe znaczenie. Przecież większość osób, które ściągają nielegalne pliki, wie co robi”, stwierdził.

Przedstawiając zagrożenia dla świata kultury Agnieszka Odorowicz powiedziała: „Piractwo dla kina to śmierć. Film nie będzie miał licznej widowni kinowej, jeżeli jest od razu dostępny w Internecie. Tracą twórcy i producenci, a zarabia cwaniak siedzący na Cyprze”.

Maciej Stec zwrócił uwagę na to, że ważne sportowe wydarzenia są oglądane przez trzykrotnie większą widownię nielegalnych serwisów niż legalnych. Jednak energiczne działania i współpraca z policją pokazały, że walka przynosi rezultaty.

Marcin Animucki mówił o tym, że piractwo nie zna granic. „Warto jednak podkreślić, że świadomość problemu jest coraz większa, coraz skuteczniej działają firmy, które się specjalizują w walce z piractwem”, mówił.

Paneliści byli zgodni co do tego, że należy ścigać przede wszystkim właścicieli nielegalnych serwisów, którzy uczynili z piractwa źródło przychodów. „Współpracujmy. W walkę powinny się włączyć wyszukiwarki treści, pośrednicy płatności i reklamodawcy. Niezbędne są przede wszystkim zmiany w polskim prawie, które nie nadąża za rzeczywistością. Punktem wyjścia jest traktowanie piractwa treści jako kradzieży własności”, powtarzano.

Panel „Rola prawa w skutecznej ochronie własności intelektualnej. Perspektywa międzynarodowa”

Podczas panelu został podjęty temat transgraniczności piractwa, współpracy międzynarodowej, sytuacji prawnej oraz doświadczeń innych krajów. Wzięli w nim udział: Wojciech Dziomdziora, Counsel w Domański Zakrzewski Palinka; Anna Kobylańska, Counsel w PwC Legal, Dominik Skoczek, Pełnomocnik SFP, ZAPA; Benjamin Vollrath, Senior Legal Counsel Turner Broadcasting System. Moderatorem panelu był Marek Szydłowski, Dyrektor Departamentu Prawnego Grupy TVN.

Anna Kobylanska przedstawiła różne sposoby walki z piractwem w poszczególnych krajach. „Najtrudniej dosięgnąć właścicieli serwisów pirackich, wyrastają jak grzyby po deszczu”, stwierdziła. W przypadku niektórych państw, np. USA, sprawdza się procedura „notice and take down” - powiadomienie właściciela serwisu o naruszeniu prawa i zobligowanie go do usunięcia treści. Wśród innych rozwiązań jest blokowanie płatności, nieumieszczanie reklam w serwisach pirackich, obligowanie internautów do zaprzestania ściągania nielegalnych treści. „Kara musi być nieuchronna i egzekwowalna. Wtedy jest skuteczna. Najlepszym jednak rozwiązaniem byłoby odcięcie piratów od źródeł finansowania”, skomentowała.

Benjamin Wollrath wskazał na niemieckie doświadczenia w walce z piractwem. „W Niemczech sprawdzają się rozwiązania prawne z jednej strony, z drugiej - edukacja poprzez pokazywanie przykładów z życia. Nasze prawo ułatwia walkę z piractwem, czego przykładem jest np. peer to peer, które jest traktowane jako przestępstwo karne. Sądy są rygorystyczne. Także platformy hostingowe są zobligowane do blokowania treści pirackich. W przypadku streamingu, podobnie jak w Polsce trudno jest uzyskać adresy IP. Najlepiej się sprawdza współpraca z pośrednikami płatności”.

Zapytany o aktualny status prac nad kluczową dla walki z piractwem ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wojciech Dziomdziora skomentował: "Prace zostały zawieszone, kolejny ruch należy od ministra MAC".

Podczas dyskusji na temat przepisów o dozwolonym użytku zwrócono uwagę na dominujący błędny pogląd, że korzystanie z serwisów streamingowych jest legalne, gdyż jest to dozwolony użytek. Tymczasem jest to naruszenie prawa.

Dominik Skoczek zwrócił uwagę na to, że walkę z piractwem ma też wspierać dyrektywa o handlu elektronicznym z roku 2000 (wsparcie rozwoju firm internetowych) i dyrektywa o prawie autorskim i społeczeństwie informacyjnym (ochrona praw twórców w sferze cyfrowej). „Polska wprowadziła te dyrektywy, ale z dużą liczbą wyjątków”, stwierdził. Poinformował także, że SFP oraz Kreatywna Polska pracują nad rozwiązaniami, które byłyby wymierzone nie tylko w bezpośrednich naruszycieli, ale w pośredników, którzy na tym zarabiają. Rozwiązanie to zostało przyjęte w kilku krajach UE i przynosi dobre rezultaty.

Wojciech Dziomdziora zauważył, że jednym z rozwiązań może być wykorzystanie ustawy o nieuczciwej konkurencji. „Ta ścieżka była do tej pory niewykorzystywana, a przecież nielegalne serwisy naruszają prawa konsumentów”, stwierdził. Komentując długo trwające postępowania zasugerował, że jednym z rozwiązań jest specjalizacja sądów.

"Tylko komplikacja rozwiązań regulacyjnych i edukacyjnych może przynieść efekty. Ważna jest współpraca wszystkich podmiotów", podsumował Dominik Skoczek.

Panel „ Techniczne metody ochrony własności intelektualnej w Internecie. Doświadczenia krajów UE”

Podczas debaty były dyskutowane sposoby skutecznego monitorowania Internetu, zabezpieczania przed kradzieżą, wykrywania przypadków piractwa. W panelu wzięli udział: Eric Bärenzung, Starszy Konsultant Cyber Security w Nagra (Szwajcaria), Jarosław Kordalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych i IT platformy nc+, Marcin Przasnyski, właściciel firmy Anti Piracy Protection, Piotr Smaga, Manager MTS Friend Limited, VP Strategic Partnerships Covent Garden z Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele KG Policji - Jerzy Skowyra, ekspert z wydziału zwalczania PG; Marta Krakowian, specjalista w wydziale do spraw zwalczania PG oraz Krzysztof Lorek z wydziału do spraw zwalczania cyberprzestępczości. Panel prowadzili: Piotr Niemczyk, właściciel firmy konsultingowej Niemczyk i Wspólnicy oraz Jarosław Mojsiejuk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego Polsatu S.A.

Eric Bärenzung zwrócił uwagę na takie działania, jak monitoring, systematyczne prowadzenie postępowań, odkrywanie czarnego rynku, wywiad sygnałowy, monitorowanie śladów IP i analiza kryminalistyczna. Podkreślał, że ważne są narzędzia i instrumenty prawne, techniczne środki zaradcze, na przykład znak wodny w przypadku transmisji.

Marcin Przasnyski mówił o skali piractwa. „Szacujemy, że obecnie jest 750 stron pirackich. To wiele więcej niż serwisów legalnych. Dlatego kluczowe w walce z piractwem jest monitorowanie największych serwisów” - mówił.

Jarosław Kordalewski przyznał, że najtrudniejsze są ograniczenia prawne. „Na poziomie technicznym wszystko jest możliwe”, stwierdził.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji mówili o tym, że w zdecydowanej większości ustalenie sprawcy jest możliwe. Przyznali jednocześnie, że w przypadku przestępstw popełnianych na terenie wielu krajów, zbieranie materiału dowodowego i wyjaśnianie spraw przedłuża się.

Jarosław Mojsiejuk zwrócił uwagę na to, że nowe komórki działające w policji są szybkie. „Udało nam się przeszkolić kilkanaście tysięcy policjantów z Wydziałów PG oraz ze szkół policji. Świadomość problemu w tej grupie jest duża. Dzięki dobrej współpracy z policją został m.in. zamknięty Kinomaniak TV”.

Panel „Jak skutecznie przeciwdziałać kradzieży własności intelektualnej?”

Panel był poświęcony metodom przeciwdziałania kradzieży własności intelektualnej, inicjatywom przedsiębiorców i roli instytucji państwowych w tworzeniu narzędzi sprzyjających ochronie praw własności intelektualnej. Wzięli w nim udział: Karol Kościński, Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN; Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku; Włodzimierz Schmidt, Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska; Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia Sygnał’; Bartłomiej Witucki, BSA Contracted Representative, Polska. Panel prowadził Robert Stanilewicz z TVN 24.

Nie ma obecnie w obszarze prawa autorskiego instrumentów do efektywnego zwalczania piractwa”, skonstatował Dariusz Kuberski. Zaapelował też o połączenie sił i włączenie się w działania różnych resortów.

Karol Kościński zaanonsował prace dwóch nowych grup roboczych w MKiDN, które zajmą się analizą orzecznictwa oraz tworzeniem najlepszych praktyk.

Włodzimierz Schmidt przypomniał podstawowe źródła finansowania piractwa i zaapelował: „Działajmy. To, co jesteśmy w stanie robić, to wyeliminowanie reklam na nielegalnych serwisach, przekonanie firm, by nie reklamowały się na tego rodzaju portalach”.

Teresa Wierzbowska zwróciła uwagę na to, że sytuacja dotycząca piractwa jest zdiagnozowana. „Teraz niezbędne jest działanie. Sygnał od kilkunastu lat próbuje tworzyć platformę współpracy. Prowadzimy szkolenia, mówimy o konieczności uszczelnienia prawa, postulujemy zmiany w systemie edukacji. Dysponujemy konkretnymi rozwiązaniami. Kluczowe jest bardziej stanowcze włączenie się organów państwa w walkę z piractwem”, mówiła.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2014 Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało wspólnie z PwC panel dyskusyjny zatytułowany „Ile kosztuje piractwo? Ekonomiczne i społeczne skutki kradzieży własności intelektualnej”. Paneliści rozmawiali o skutkach ekonomicznych i społecznych kradzieży własności intelektualnej, skali zjawiska, możliwych kierunkach zmian oraz doświadczeniach międzynarodowych.

W debacie wzięli udział: Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu; Maciej Maciejowski, Członek Zarządu TVN; Petra Mašínová, Prezes Newton Media; Julien Verley, Prezes NC+.

Piractwo w sieci nie jest problemem marginalnym. To nierzadko zorganizowana działalność prowadzona dla osiągnięcia korzyści finansowych kosztem legalnego rynku, twórców i nieświadomych tego konsumentów.

Dominik Libicki, Prezes Cyfrowego Polsatu zwrócił uwagę na ekonomiczne konsekwencje kradzieży własności intelektualnej. „Piractwo online przynosi wymierne straty przedsiębiorcom. Inwestujemy olbrzymie środki w tworzenie kontentu. Właściciele nielegalnych serwisów nie ponoszą takich kosztów, bo je kradną. To absurd”, mówił.

„Niezbędne jest podjęcie konkretnych działań, które ograniczą ten proceder. Tym bardziej, że skala piractwa rośnie”, podkreślał Julien Verley, Prezes NC+.

Maciej Maciejowski, Członek Zarządu TVN podkreślił wagę spójnej strategii walki z piractwem oraz konieczności podjęcia zdecydowanych działań przez organy państwa.

Panel został dofinansowany ze środków PISF.

Partner konferencji: NASK

Ile kosztuje piractwo - zaproszenie

Ile kosztuje piractwo - relacja z forum w Krynicy

W programie konferencji PIKE, która odbyła się w dniach 26-28 maja, znalazł się organizowany przez SYGNAŁ panel dyskusyjny Piractwo - skala zjawiska i metody walki. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja Łukasza Nowickiego z PwC, który przedstawił raport „Analiza wpływu piractwa medialnego na polską gospodarkę”.

Podczas panelu zwrócono uwagę na wielkość strat powodowanych przez kradzież własności intelektualnej oraz konsekwencje tego procederu dla gospodarki. Podkreślano konieczność podjęcia konsekwentnych działań, solidarności branży w walce z piractwem oraz większego zaangażowania organów państwa.

Moderatorem panelu był Andrzej Zarębski, ekspert rynku mediów, a w gronie panelistów znaleźli się: reprezentująca SYGNAŁ Teresa Wierzbowska, Sebastian Urban z Discovery, Krzysztof Guzowski z MKiDN, Mirosław Kolanowski z Ministerstwa Sprawiedliwości, Jacek Kobierzycki z telewizji TOYA, Mariusz Łukomski z Monolith, Maciej Maciejowski z TVN, Igor Ostrowski z kancelarii prawnej Dentons oraz Tomasz Parfienowicz z Viacom International Media Networks Northern Europe.

Wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo wynosi ok. 700 mln PLN rocznie, a w 2018 roku straty mogą sięgnąć nawet dwukrotności całego budżetu MKiDN. To jedno ze stwierdzeń, jakie padły 16 kwietnia br. w Warszawie podczas  konferencji poświęconej ekonomicznym skutkom piractwa. „Jeszcze kilka lat temu piractwo internetowe dotyczyło jedynie wąskiej grupy użytkowników. Dziś to już zjawisko powszechne, a jego negatywny wpływ na gospodarkę jest coraz bardziej widoczny. Usługi nielicencjonowanego dostępu do treści są przeważnie doskonale zorganizowane i realizowane w celu czerpania korzyści finansowych. Sektor takich usług urósł do skali przewyższającej legalne serwisy internetowe oferujące w Polsce treści wideo” – mówił Piotr Baranowski, Partner w PwC.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości; Iwona Śledzińska-Katarasińska, Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Kultury i Środków Przekaz; Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji; Piotr Żuchowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas spotkania miała miejsce premiera raportu „Analiza wpływu zjawiska piractwa medialnego na straty gospodarcze w Polsce”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC na zlecenie Stowarzyszenia Sygnał.

Anna Kobylańska, Radca Prawny z Kancelarii PwC Legal przedstawiła przykłady rozwiązań prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej w Europie i wybranych krajach na świecie.

Do wyników raportu i prezentacji odniesiono się podczas panelu „Niekorzystny wpływ zjawiska piractwa na polską gospodarkę: sytuacja obecna, wyzwania na przyszłość, proponowane kierunki zmian”. W dyskusji wzięli udział: Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat; Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI; Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP; dr Dominik Batorski, Socjolog Internetu; Uniwersytet Warszawski; Agnieszka Odorowicz, Dyrektor, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Skala i skutki

Jak wynika z raportu PwC, co piąty Polak regularnie korzysta z serwisów internetowych oferujących nielegalny dostęp do treści wideo – to prawie 30% wszystkich Internautów i aż 94% osób poszukujących treści wideo w Internecie. Jednocześnie większość oglądających treści wideo w Internecie robi to zarówno poprzez źródła legalne jak i nielegalne. Niemal połowa respondentów płaci za dostęp do treści wideo z nielegalnych źródeł. Większość serwisów pirackich jest jednocześnie finansowana przez reklamodawców. Internauci najwięcej czasu poświęcają na oglądanie filmów z nielegalnych źródeł (13 godz. miesięcznie), a najmniej na oglądanie sportu (3,5 godz. miesięcznie).

„W Polsce skala piractwa jest znacząco wyższa niż na rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej czy świata, przy czym należy pamiętać, że koszty tego zjawiska są odczuwalne nie tylko przez twórców, lecz także Skarb Państwa i rynek pracy. Podobną skalę zjawiska w przeliczeniu na jednego Internautę możemy zaobserwować jedynie w Hiszpanii i we Włoszech. Na drugim krańcu, ze stosunkowo niską popularnością piractwa plasują się Niemcy, Wielka Brytania i Japonia, czyli kraje charakteryzujące się jednocześnie stabilnością gospodarczą, jak i poszanowaniem prawa i ochrony własności” – wyjaśniał prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Jak wynika z szacunków PwC, wartość utraconego PKB w wyniku piractwa wideo w Internecie w 2013 roku wynosi pomiędzy 500 a 700 mln PLN, co stanowi 0,04% całkowitego PKB Polski,
z czego między 170 a 250 mln PLN traci bezpośrednio Skarb Państwa. Straty Skarbu Państwa stanowią równowartość 6-9% budżetu Ministerstwa Kultury lub całość wydatków Ministerstwa na teatry. Ponadto, ograniczenie korzystania z nielegalnych treści mogłoby spowodować utworzenie dodatkowych 6000-6500 miejsc pracy.

Zdaniem ekspertów średnioroczne tempo wzrostu piractwa w Polsce w latach 2013-2018 może wynieść między 29% a 54%. W scenariuszu umiarkowanego wzrostu, straty gospodarcze w 2018 roku osiągnęłyby 1,8 mld PLN, a w bardziej pesymistycznym scenariuszu przekroczyłyby 6,1 mld PLN, czyli dwukrotność obecnego budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Wyniki badania pokazują, że deklarowane przyczyny korzystania z serwisów nielegalnie udostępniających treści są w niewielkim stopniu zależne od dochodów gospodarstwa domowego respondenta. Osoby dobrze lub bardzo dobrze oceniające swoją sytuację materialną, również wskazały na brak płatności, jako jedną z głównych przyczyn korzystania z nielegalnych źródeł” – komentował Piotr Baranowski, partner w PwC.

Otoczenie prawne

Skuteczna ochrona własności intelektualnej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom dostawców usług świadomie czerpiącym korzyści z nielegalnej dystrybucji treści jest utrudniona głównie ze względu na luki prawne, daleko idące wyłączenia odpowiedzialności niektórych podmiotów, nieprecyzyjne definicje prawne, rejestrację serwisów zagranicą, lokowanie serwerów poza terytorium naszego kraju czy rozproszenie podmiotów. Przepisy polskiego prawa autorskiego zostały stworzone w „rzeczywistości analogowej” i nie zapewniają skutecznej ochrony interesom twórców i uprawnionych w oferującej dużo większe możliwości działania „rzeczywistości cyfrowej”.
„Dynamicznie rosnąca wirtualna sfera aktywności wymaga regulacji prawnej, która pozwoliłaby na odpowiednie wyważenie i zabezpieczenie słusznych interesów poszczególnych podmiotów w niej funkcjonujących. Tymczasem, prawo nie nadąża za rozwojem technologicznym, a istniejące regulacje nie zawsze pozwalają na rozstrzygnięcie problemów cyfrowej rzeczywistości, która dawno już przekroczyła założenia przyjęte przy projektowaniu instytucji takich jak np. dozwolony użytek prywatny” – komentuje Anna Kobylańska, adwokat z kancelarii PwC Legal.

Proponowane rozwiązania

„Ze względu na kompleksowość zjawiska konieczne jest zarówno podjęcie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników serwisów internetowych i pokazywanie alternatyw w postaci legalnych źródeł, jak i uszczelnienie systemu regulacji prawnych i penalizacja naruszeń. Kluczowa jest kwestia niwelowania negatywnego wpływu tego zjawiska na gospodarkę, zatem należy wprowadzić rozwiązania skierowane przeciwko nieuczciwym usługodawcom, które utrudnią im czerpanie korzyści finansowych z działalności pirackiej. Oznacza to współpracę z podmiotami umożliwiającymi obecnie finansowanie działalności pirackiej, jak np. banki, operatorzy komórkowi czy reklamodawcy” – mówił Piotr Baranowski, Partner w PwC.

Konferencja współfinansowana przez:

Analiza wplywu piractwa na gospodarke - prezentacja

Relacja_Analiza wpływu piractwa na polską gospodarkę

Agenda Konferencji