Przeciw piractwu

Piractwo w przestrzeni cyfrowej

Jarosław Mojsiejuk, członek zarządu Sygnału, uczestniczył w konferencji poświęconej przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, zrealizowanej w ramach projektu „Dotacje-STOP-Manipulacje”. Odbyła się ona w dniach 25-29 maja 2015 r. w Białowieży. Jarosław Mojsiejuk przedstawił problem własności intelektualnej w przestrzeni cyfrowej, zwrócił uwagę  na problem nielegalnych portali internetowych udostępniających treści bez zgody właścicieli praw. Wśród […]

Przeciw piractwu

Patronat nad konferencją nt. własności intelektualnej

Stowarzyszenie objęło patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej”, organizowaną przez Koło Naukowe Kryminologii TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy pracowników naukowych Katedry Kryminologii UJ. Konferencja, która obyła się w dniach 13-14 maja 2015 roku, została poświęcona ochronie własności intelektualnej. Uczestnikami konferencji w charakterze ekspertów byli Zbigniew Taraś i Marcin Czechowicz, którzy reprezentowali […]

Przeciw piractwu

Sygnał wspiera projekt „Stop piractwu” Komendy Stołecznej Policji

Sygnał będzie wspierał projekt Komendy Stołecznej Policji „Stop piractwu – współpraca policji i organizacji pozarządowych w ochronie praw autorskich”, realizowanego w ramach programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE. Projekt rozpocznie się we wrześniu br., a zakończy w grudniu 2016 r. Jest już planowane 3-dniowe seminarium dla ekspertów rynku oraz przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji zajmujących się zwalczaniem […]

Przeciw piractwu

Podsumowanie roku 2014

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało 79 szkoleń dla organów ścigania na terenie całego kraju. Wzięło w nim udział 1971 osób. Zorganizowaliśmy 12 szkoleń dla prokuratorów, 23 szkolenia dla policjantów wydziałów PG oraz 8 szkoleń w szkołach policji. Przeprowadziliśmy także 4 warsztaty dla członków Stowarzyszenia oraz firm współpracujących z Sygnałem.

Przeciw piractwu

Panel nt. piractwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Stowarzyszenie Sygnał, we współpracy z PwC zorganizowało panel „Ile kosztuje piractwo? Ekonomiczne i społeczne skutki kradzieży własności intelektualnej”. Zaproszeni goście rozmawiali o kosztach kradzieży własności intelektualnej, ponoszonych twórców i dystrybutorów treści, strat Skarbu Państwa, skali piractwa w Polsce. W debacie wzięli udział: Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Adaministracji i […]

Przeciw piractwu

Posiedzenie Komisji Nowych Technologii

Przedstawiciele SDPT Sygnał uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Nowych Technologii w Sejmie, poświęconej narzędziom walki z cyberprzestepczością w Internecie. W części pytań i odpowiedzi padły pytania o brak ratyfikacji konwencji o cyberprzedstępczości, zgłoszono problem przełamywania zabezpieczeń, wzrostu liczby przestępstw przeciw własności intelektualnej. Jarosław Mojsiejuk, prezez Stowarzyszenia Sygnał podniósł problem skali przestępczości w dziedzinie IP, powołując się […]

Przeciw piractwu

Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Sygnał a Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

19 września 2013 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Sygnał i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przewiduje ono współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy, organizacji konferencji i sympozjów oraz wymiany doświadczeń w sprawach dotyczących przestępczości telewizyjnej. Porozumienie przypieczętowuje wieloletnią współpracę Stowarzyszenia ze Szkolą w Legionowie.

Przeciw piractwu

Porozumienie na rzecz uczciwej reklamy

Podczas Forum IAB, największej corocznej konferencji branży reklamy internetowej, została zainaugurowana akcja promująca nielokowanie budżetów reklamowych w serwisach budujących wartość rynkową na kradzionej własności intelektualnej. Potrzebę lepszej ochrony własności intelektualnej w Internecie wyrazili także przedstawiciele zarządów największych wydawców internetowych podczas panelu dyskusyjnego. Do inicjatywy przystąpili jako pierwsi: Grupa Onet, IDMNet, Cyfrowy Polsat, Redefine, WP.pl, TVP, […]

Przeciw piractwu

Podpisanie porozumienia z PIKE

Stowarzyszenie podpisało porozumienie z PIKE oraz Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSE. Porozumienie zakłada wspólne działania promujące uczciwość w obrocie treściami audiowizualnymi, działania na rzecz dostosowania polskiego prawa autorskiego do prawa europejskiego, kształtowanie właściwych postaw wobec naruszeń praw autorskich. Wśród wspólnych inicjatyw znajdą się konferencje, przygotowywanie wydawnictw i opracowywanie raportów, opinii oraz ocen w […]

Przeciw piractwu

Stowarzyszenie Sygnał ambasadorem akcji „Oglądaj legalne”

Sygnał został ambasadorem „Oglądaj legalne” – akcji społeczno-edukacyjnej, której celem jest promocja legalnej dystrybucji treści wideo w internecie i pomoc internautom w identyfikacji bezpiecznych i licencjonowanych serwisów udostępniających m.in. filmy czy programy telewizyjne. Organizatorem „Oglądaj legalne” jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz największe podmioty działające w sieci i oferujące materiały video.   Treści wideo w […]