Przeciw piractwu

Stanowcze NIE piractwu podczas Walnego Zebrania Członków Sygnału

W Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 22 maja br., wzięło udział kilkadziesiąt firm i organizacji. Jednoznacznie wyraziły one zainteresowanie problemem walki z piractwem i deklarowały wsparcie w realizacji działań Sygnału. Podczas spotkania do Stowarzyszenia przystąpiły cztery firmy. W programie spotkania oprócz sprawozdania z rocznej działalności znalazła się prezentacja najważniejszych problemów powodowanych rosnącą skalą piractwa […]

Przeciw piractwu

II Kongres Wolności w Internecie

Jarosław Mojsiejuk, Prezes Stowarzyszenia SYGNAŁ uczestniczył w  II Kongresie Wolności w Internecie, który odbył się 13 lutego br. w Warszawie. Podczas Kongresu przekazał Ministrowi ds. Administracji i Cyfryzacji Michałowi Boniemu stanowisko stowarzyszenia w sprawie ochrony  praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku. J. Mojsiejuk wziął też udział w panelu na temat praw autorskich, w tym […]

Przeciw piractwu

Międzyresortowy Zespół ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego

Jarosław Mojsiejuk, Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w pierwszym po długiej przerwie posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat celów strategicznych na lata 2013-2015. Większość dyskutantów podkreśliła, że cele z poprzednich lat w zasadniczej części są nadal aktualne. Należałoby zaakcentować i uwypuklić rolę Internetu jako najważniejszego obecnie medium. Jarosław Mojsiejuk podniósł […]

Przeciw piractwu

Podpisanie umowy o współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku

Wieloletnią współpracę Stowarzyszenia SYGNAŁ ze Szkołą Policji w Słupsku umocniło podpisanie umowy o wzajemnej współpracy. Dokument formalizuje wieloletnią współpracę pomiędzy Szkołą i Stowarzyszeniem, która trwa od 2005 roku. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem słuchacze kursu podstawowego mają możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy z zakresu zwalczania piractwa telewizyjnego w sieciach kablowych i satelitarnych. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Sygnał” byli […]

Przeciw piractwu

Podpisanie porozumienia ze Szkołą Policji w Katowicach

25 stycznia 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy stowarzyszeniem SYGNAŁ a Szkołą Policji w Katowicach. Celem porozumienia jest zapewnienie skutecznej współpracy pomiędzy partnerami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat poszanowania własności intelektualnej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie zwalczania przestępczości telewizyjnej. Dokument przewiduje także prowadzenie zajęć dla słuchaczy Szkoły z zakresu przeciwdziałania przestępczości telewizyjnej, organizację konferencji, […]

Przeciw piractwu

Działania stowarzyszenia SYGNAŁ – podsumowanie działań pierwszego półrocza

W ciągu sześciu miesięcy tego roku stowarzyszenie SYGNAŁ przeprowadziło szkolenia dla ponad 600 przedstawicieli organów ścigania. Tematem spotkań była specyfika kradzieży sygnału telewizyjnego oraz metody walki z piractwem. W ramach cyklu szkoleń dla Wydziałów ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą w marcu br. zostało przeprowadzone szkolenie dla policjantów tych wydziałów z województwa lubelskiego. Metodom walki z nielegalnym odbiorem […]