Stanowisko

Stanowisko dotyczące dopłat do dekoderów

W związku z udostępnieniem projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (UD335) Stowarzyszenie zwraca uwagę na elementy, które powinny zostać uwzględnione w projekcie lub aktach wykonawczych mu towarzyszących.

Stanowisko

Konsultacje publiczne KE dot. ochrony praw własności intelektualnej

Stowarzyszenie Sygnał przekazało Komisji Europejskiej uwagi w ramach konsultacji publicznych dokumentu typu Roadmap dot. ochrony praw własności intelektualnej (Intellectual property action plan). W przesłanych uwagach Sygnał wskazuje, że wraz z postępującym rozwojem technologicznym wyzwania związane z piractwem będą się zwiększać.

Stanowisko

Regulacje dotyczące ochrony praw autorskich

Jako polscy przedsiębiorcy skupieni w Stowarzyszeniu Sygnał wyrażamy poparcie dla projektu Dyrektywy COM(2016) 593 oraz proponowanego obecnie brzmienia przepisu art. 13. Uważamy, że wprowadzenie przepisów w takim kształcie przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw autorskich i zmniejszenia rosnącej skali piractwa w Internecie w naszym kraju. Skala naruszeń praw autorskich w Polsce rośnie z roku na rok, […]

Stanowisko

Porozumienie na rzecz uczciwej reklamy

Podczas Forum IAB, największej corocznej konferencji branży reklamy internetowej, została zainaugurowana akcja promująca nielokowanie budżetów reklamowych w serwisach budujących wartość rynkową na kradzionej własności intelektualnej. Potrzebę lepszej ochrony własności intelektualnej w Internecie wyrazili także przedstawiciele zarządów największych wydawców internetowych podczas panelu dyskusyjnego. Do inicjatywy przystąpili jako pierwsi: Grupa Onet, IDMNet, Cyfrowy Polsat, Redefine, WP.pl, TVP, […]

Stanowisko

Do prokuratora generalnego

9 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie SYGNAŁ wystosowało pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zwracało w nim uwagę na niepokojące zjawisko, jakim obecnie jest piractwo w Internecie, brak wystarczającej świadomości zagrożeń piractwa wśród prokuratorów, problem dużej liczby umorzeń spraw i braku wystarczającego wsparcia organów państwa w walce z piractwem telewizyjnym. Zarysowało też konsekwencje kradzieży dla gospodarki i […]

Stanowisko

Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

Śledząc dyskusję wokół najnowszych zmian w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną Stowarzyszenie SYGNAŁ przedstawia stanowisko wobec czasu reakcji podmiotów świadczących usługi na podjęcie działań po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa w serwisie. Zdaniem SYGNAŁU projektowana procedura Notice and Takedown zdaje się być niewystarczająca, istnieją skuteczniejsze rozwiązania stosowane w Europie, np. Notice and Action. […]