Stanowisko

Konsultacje publiczne KE dot. ochrony praw własności intelektualnej

Stowarzyszenie Sygnał przekazało Komisji Europejskiej uwagi w ramach konsultacji publicznych dokumentu typu Roadmap dot. ochrony praw własności intelektualnej (Intellectual property action plan). W przesłanych uwagach Sygnał wskazuje, że wraz z postępującym rozwojem technologicznym wyzwania związane z piractwem będą się zwiększać.

Stanowisko

Regulacje dotyczące ochrony praw autorskich

Jako polscy przedsiębiorcy skupieni w Stowarzyszeniu Sygnał wyrażamy poparcie dla projektu Dyrektywy COM(2016) 593 oraz proponowanego obecnie brzmienia przepisu art. 13. Uważamy, że wprowadzenie przepisów w takim kształcie przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw autorskich i zmniejszenia rosnącej skali piractwa w Internecie w naszym kraju. Skala naruszeń praw autorskich w Polsce rośnie z roku na rok, […]

Stanowisko

Porozumienie na rzecz uczciwej reklamy

Podczas Forum IAB, największej corocznej konferencji branży reklamy internetowej, została zainaugurowana akcja promująca nielokowanie budżetów reklamowych w serwisach budujących wartość rynkową na kradzionej własności intelektualnej. Potrzebę lepszej ochrony własności intelektualnej w Internecie wyrazili także przedstawiciele zarządów największych wydawców internetowych podczas panelu dyskusyjnego. Do inicjatywy przystąpili jako pierwsi: Grupa Onet, IDMNet, Cyfrowy Polsat, Redefine, WP.pl, TVP, […]

Stanowisko

Do prokuratora generalnego

9 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie SYGNAŁ wystosowało pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zwracało w nim uwagę na niepokojące zjawisko, jakim obecnie jest piractwo w Internecie, brak wystarczającej świadomości zagrożeń piractwa wśród prokuratorów, problem dużej liczby umorzeń spraw i braku wystarczającego wsparcia organów państwa w walce z piractwem telewizyjnym. Zarysowało też konsekwencje kradzieży dla gospodarki i […]

Stanowisko

Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

Śledząc dyskusję wokół najnowszych zmian w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną Stowarzyszenie SYGNAŁ przedstawia stanowisko wobec czasu reakcji podmiotów świadczących usługi na podjęcie działań po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa w serwisie. Zdaniem SYGNAŁU projektowana procedura Notice and Takedown zdaje się być niewystarczająca, istnieją skuteczniejsze rozwiązania stosowane w Europie, np. Notice and Action. […]

Stanowisko

List do Prezesa Związku Banków Polskich

Stowarzyszenie skierowało korespondencję do prezesa Związku Banków Polskich, zwracając uwagę na problem płatności serwisów pirackich i przypadki serwisów internetowych, które na masową skalę naruszają prawa własności intelektualnej, bezprawnie rozpowszechniają cudze utwory i czynią z tego procederu stałe źródło zarobkowania

Stanowisko

Ochrona praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku

Dyskusja wokół własności intelektualnej w Internecie ogranicza się do błędów w konsultacjach międzynarodowych umów mających na celu ochronę własności intelektualnej, bądź do postulatów środowisk wolnościowych, które przy wsparciu jednostek rządowych głoszą pochwałę działalności polegającej na nielegalnej internetowej dystrybucji twórczości. Istnieje konieczność merytorycznej dyskusji oraz podjęcia konkretnych działań w celu skutecznej ochrony praw własności intelektualnej poprzez […]