Szkolenia

Naruszenia dóbr osobistych w Internecie

W walce z piractwem w Internecie członkowie Sygnału niejednokrotnie napotykają problematykę ochrony dóbr osobistych i osób prawnych oraz kwestię wykorzystywania wizerunku osób publicznych. O tym jak przeciwdziałać tego typu naruszeniom i jaka jest praktyka sądów w tym zakresie poświęcone było seminarium przeprowadzone 22 października br. przez adwokatów Wardyński & Partners.

Szkolenia

Piractwo.tv – ogólnopolski program szkoleń dla policjantów i prokuratorów

11 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zainaugurowaliśmy ogólnopolski program szkoleń dla policjantów i prokuratorów pod nazwą „piractwo.tv” z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego. Program jest realizowany we współpracy z Komendą Główną Policji.

Szkolenia

Sygnał szkoli

Wzięliśmy udział w szkoleniu „Metody zwalczania oraz możliwości wykrywania przestępstw związanych z Cyberprzestępczości”, organizowanym przez Wydział dw. z cyberprzestępczością KWP Katowice. Przedstawiciel Sygnału, Dawid Krośniewski, przedstawił  temat przeciwdziałania kradzieży sygnału telewizyjnego na przykładzie streamingu internetowego. Mówił o metodach zwalczania tego procederu oraz sposobach wykrywania naruszeń.

Szkolenia

Udział w szkoleniu dla policjantów z Ukrainy

Łukasz Sternowski, członek Zarządu Sygnału weźmie udział w szkoleniu przeprowadzanym 17 maja br. w Kijowie dla ukraińskich policjantów odpowiedzialnych za zwalczanie cyberprzestępczości. Spotkanie będzie poświęcone ochronie treści audiowizualnych przed nielegalną dystrybucją w internecie. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: ochrona prawna własności intelektualnej, naruszenia prawa autorskiego i kradzież treści audiowizualnych. Łukasz Sternowski podzieli się wiedzą […]

Szkolenia

Szkolenia dla organów ścigania

W pierwszej połowie 2017 roku zorganizowaliśmy 15 szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania, których celem była prezentacja specyfiki kradzieży treści audiowizualnych i sposoby walki z tym procederem. Ważne miejsce w programie spotkań zajęły aspekty prawne związane z walką z piractwem. Siedem szkoleń dla 324 uczestników odbyło się w Szkołach Policji w Legionowie, Pile, Katowicach, Szczytnie. W […]

Szkolenia

Szkolenia dla organów ścigania

Szkolenia dla organów ścigania są bardzo ważną częścią naszej działalności. Podobnie jak w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale tego roku skupialiśmy się na spotkaniach dla policjantów, ale rozpoczęliśmy także nowy cykl szkoleń dla prokuratury. Od stycznia do końca czerwca zorganizowaliśmy 20 szkoleń. W Szkole Policji w Szczytnie zrealizowaliśmy ich 5, w Pile 3, w CSP […]

Szkolenia

31 szkoleń dla organów ścigania

W 2015 roku skupiliśmy się na szkoleniach w szkołach policji – przeprowadziliśmy ich 28. Odbyły się w Szkole Policji w Legionowie (12 szkoleń), Szczytnie (11 szkoleń) i Pile (5 szkoleń). Wzięło w nich udział około 1000 uczestników. Zorganizowaliśmy także 4 szkolenia dla policjantów Komend Wojewódzkich Policji województwa dolnośląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Uczestniczyło w nich łącznie […]

Szkolenia

Warsztaty Sygnału

Tematem spotkania było „Wykorzystywanie Internetu jako narzędzia komunikacji środowisk przestępczych w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich”. Prezentację przedstawił podinspektor Robert Kreczmer, wykładowca Szkoły Policji w Pile. Omówił on zagadnienia związane z sieciami p2m, wymianą plików z wykorzystaniem skrzynek mailowych oraz oprogramowania Yogoo. Dużo uwagi poświęcił możliwościom wymiany wiedzy na forach internetowych i przykładom wypowiedzi użytkowników […]

Szkolenia

Szkolenia dla organów ścigania

26 listopada odbyło się kolejne szkolenie dla organów ścigania, w Szkole Policji w Legionowie. Dotyczyło ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą sygnału telewizyjnego. W tym roku przeprowadziliśmy 25 podobnych spotkań w Szkole Policji w Katowicach, Legionowie, Szczytnie i Pile. Przygotowaliśmy także cztery szkolenia dla Komend Wojewódzkich Policji i wzięliśmy udział w czterech konferencjach, których […]

Szkolenia

XII warsztaty Sygnału

XII warsztaty Sygnału były poświęcone źródłom finansowania i przepływom finansowym portali internetowych, które nielegalnie udostępniają treści wideo. Jak zauważyła Teresa Wierzbowska, Prezes Sygnału ich przychody to obecnie kilkadziesiąt milionów zł rocznie, a skala działania przewyższa skalę serwisów legalnych. Podczas warsztatów zostały omówione działania IAB Polska, m.in. Reklamuj świadomie – inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy oraz […]