Konferencje

Konferencja w Gdyni, spotkanie nt. raportu i warsztaty w Mielnie

Konferencja naukowa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni „Przestępczość Teleinformatyczna XXI”, spotkanie na temat najnowszego raportu dot. piractwa i kolejne szkolenie dla policjantów – to aktywności Sygnału w ostatnim czasie. O skali kradzieży treści wideo w internecie, stratach dla rynku oraz metodach zwalczania, 7 czerwca w Gdyni, mówiła prezeska Sygnału Teresa Wierzbowska. Tematyka kradzieży treści TV […]

Wydarzenia

Na PIKE o najnowszych danych o piractwie

Mamy najnowsze dane dotyczące problemu piractwa treści audiowizualnych, w tym telewizyjnych, w Polsce. Przygotowała je dla Sygnału firma Deloitte, a prezentacja najważniejszych wyników raportu odbyła się podczas konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w dniu 23 maja 2023 r. w Sopocie. Według raportu z pirackich serwisów wideo korzysta 43 proc. internautów oglądających treści wideo w sieci, a przychody takich portali mogą wynieść 355 mln zł rocznie.

Wydarzenia

Podsumowanie minionego roku i absolutorium dla zarządu

W dniu 11 maja 2023 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego podsumowano działalność stowarzyszenia w minionym roku. Zniesienie ograniczeń pandemicznych pozwoliło stowarzyszeniu na powrót do większości aktywności. Odbyły się one w ramach obchodów 20-lecia Sygnału, które przeniesiono z 2021 roku. Podsumowanie działań Sygnału w 2022 r. przedstawiła Prezes Zarządu Teresa Wierzbowska.

Wydarzenia

Złote Blachy przyznane po raz dwudziesty

Po raz dwudziesty Koalicja Antypiracka przyznała Złote Blachy – honorowe wyróżnienia dla policjantów za spektakularne sukcesy w walce z kradzieżą własności intelektualnej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 czerwca w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy udziale Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. Laureaci odebrali Złote Blachy z rąk Teresy Wierzbowskiej, prezes Stowarzyszenia Sygnał, reprezentującej Koalicję Antypiracką. Przedstawicielom Koalicji towarzyszyła także Karolina Szostak, dziennikarka sportowa, reporterka i prezenterka telewizyjna.

Wydarzenia

Webinarium „Łapać złodzieja”

– Miniony rok to przełomowe wyroki w sprawach pirackiego streamingu i sharingu. Sądy coraz lepiej potrafią ocenić straty jakie ponoszą właściciele praw autorskich – mówiła Teresa Wierzbowska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał podczas webinarium „Łapać złodzieja” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Związek Cyfrowa Polska w dniu 24 czerwca 2021 r.

Wydarzenia

Walne Zebranie Członków

W dniu 15 kwietnia 2021 r., z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał. Jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Sygnał za rok 2020, a także udzieliło absolutorium Zarządowi za miniony rok.

Wydarzenia

Teresa Wierzbowska ponownie Prezesem Sygnału

W dniu 17 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał ponownie powierzyło Teresie Wierzbowskiej funkcję Prezesa Zarządu. W związku z epidemią koronawirusa zaplanowane  na marzec zebranie nie odbyło się. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, przy zachowaniu środków ostrożności, we wczorajszym posiedzeniu brali udział głównie przedstawiciele firm członkowskich.