Wydarzenia

O piractwie na konferencji PIKE

Zagrożenia związane z nielegalną dystrybucją treści wideo były tematem panelu „Stawka większa niż telewizja”, który odbył się podczas 43 międzynarodowej konferencji PIKE w Łodzi (24-26 października 2016). Podczas konferencji przedstawiciele rynku mediów dyskutowali o bieżących wyzwaniach i zmianach na rynku telewizyjnym. W trakcie debaty „Stawka większa niż telewizja”, której moderatorem był Andrzej Zarębski, członek zarządu […]

Wydarzenia

Sygnał o cyberprzestępczości

Stowarzyszenie Sygnał wzięło udział w konferencji organizowanej przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w dniach 12-13 października w Jachrance. Spotkanie zostało poświęcone podniesieniu efektywności współpracy organów ścigania z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej. Sygnał reprezentował Zbigniew Taraś z nc+, który przedstawił zagadnienie zwalczania przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów […]

Wydarzenia

O piractwie na IX Warsaw International Media Summit

„Piractwo – ściganie – współpraca z instytucjami rządowymi” to temat panelu, który odbył się 13 października br. podczas Warsaw International Media Summit. Wśród zagadnień, jakie zostały poruszone znajdą się m.in. skala szkód wyrządzanych przez serwisy pirackie w Polsce oraz ściganie sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie. Paneliści  dyskutowali  o tym, jak w Polsce powinien […]

Wydarzenia

Sygnał na konferencji WIPO w Genewie

Podczas konferencji WIPO w Genewie przed delegatami rządów z całego świata Stowarzyszenie Sygnał prezentowało swoje unikalne doświadczenia w zakresie edukacji i budowania świadomości dotyczącej własności intelektualnej. Prezentacja „The Work of the Sygnał Association in Promoting IP Through Education and Awareness Raising in Poland”, wygłoszona przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teresę Wierzbowską, miała miejsce podczas otwierającej trzydniowe […]

Wydarzenia

Policjant Służby Kryminalnej 2016

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zorganizowały finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016”. O miano najlepszej drużyny służby kryminalnej rywalizowało 16 drużyn reprezentujących garnizon danego województwa oraz garnizon stołeczny, w składzie: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki, policjant sprawujący […]

Wydarzenia

Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Stowarzyszenie Sygnał uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, jaki został zorganizowany przez Zespół Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Gdańsku i Sopocie. Podczas spotkania dyskutowano zarówno nad zmianami wprowadzonymi przez wielką nowelizację kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawami z 27 września 2013 […]

Wydarzenia

Warsztaty Sygnału

Perspektywy implementacji w Polsce art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. (tzw. dyrektywa o prawach autorskich w społeczeństwie informacyjnym) były tematem kolejnych warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Sygnał. Jak podkreślano podczas spotkania, w wielu państwach członkowskich UE zagadnienia kradzieży treści wideo są regulowane przez przepisy implementujące tę właśnie dyrektywę. […]

Wydarzenia

UKE inicjatorem warsztatów nt. własności intelektualnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj zainicjowała cykl warsztatów dotyczących ochrony własności intelektualnej i realizacji koncepcji „Follow the Money”. Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Naruszenia Własności Intelektualnej”, odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie UKE. W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, […]

Wydarzenia

1 % dla Fundacji

Zachęcamy do wspierania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach i przekazanie 1 %  podatku na jej rzecz, KRS 0000101309. Fundacja opiekuje się rodzinami policjantów, którzy zginęli na służbie. Wspiera je na co dzień, pomaga w pokonywaniu trudności, z jakimi muszą się mierzyć. Więcej o Fundacji: www.fundacjapolicja.pl

Wydarzenia

O piractwie w Szkole Policji w Pile

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Pile wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Stowarzyszeniem Sygnał. Spotkanie odbyło się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. W konferencji wzięło udział 70 osób – ekspertów, teoretyków i praktyków. Byli to […]