Wydarzenia

Sygnał na konferencji WIPO w Genewie

Podczas konferencji WIPO w Genewie przed delegatami rządów z całego świata Stowarzyszenie Sygnał prezentowało swoje unikalne doświadczenia w zakresie edukacji i budowania świadomości dotyczącej własności intelektualnej. Prezentacja „The Work of the Sygnał Association in Promoting IP Through Education and Awareness Raising in Poland”, wygłoszona przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teresę Wierzbowską, miała miejsce podczas otwierającej trzydniowe […]

Wydarzenia

Policjant Służby Kryminalnej 2016

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zorganizowały finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016”. O miano najlepszej drużyny służby kryminalnej rywalizowało 16 drużyn reprezentujących garnizon danego województwa oraz garnizon stołeczny, w składzie: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki, policjant sprawujący […]

Wydarzenia

Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Stowarzyszenie Sygnał uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, jaki został zorganizowany przez Zespół Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Gdańsku i Sopocie. Podczas spotkania dyskutowano zarówno nad zmianami wprowadzonymi przez wielką nowelizację kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawami z 27 września 2013 […]

Wydarzenia

Warsztaty Sygnału

Perspektywy implementacji w Polsce art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. (tzw. dyrektywa o prawach autorskich w społeczeństwie informacyjnym) były tematem kolejnych warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Sygnał. Jak podkreślano podczas spotkania, w wielu państwach członkowskich UE zagadnienia kradzieży treści wideo są regulowane przez przepisy implementujące tę właśnie dyrektywę. […]

Wydarzenia

UKE inicjatorem warsztatów nt. własności intelektualnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj zainicjowała cykl warsztatów dotyczących ochrony własności intelektualnej i realizacji koncepcji „Follow the Money”. Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Naruszenia Własności Intelektualnej”, odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie UKE. W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, […]

Wydarzenia

1 % dla Fundacji

Zachęcamy do wspierania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach i przekazanie 1 %  podatku na jej rzecz, KRS 0000101309. Fundacja opiekuje się rodzinami policjantów, którzy zginęli na służbie. Wspiera je na co dzień, pomaga w pokonywaniu trudności, z jakimi muszą się mierzyć. Więcej o Fundacji: www.fundacjapolicja.pl

Wydarzenia

O piractwie w Szkole Policji w Pile

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Pile wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Stowarzyszeniem Sygnał. Spotkanie odbyło się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. W konferencji wzięło udział 70 osób – ekspertów, teoretyków i praktyków. Byli to […]

Wydarzenia

Operatorzy telekomunikacyjni o piractwie

Rola operatorów telekomunikacyjnych w przeciwdziałaniu nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych online oraz możliwości współpracy z dostawcami kontentu w zakresie walki z piractwem były jednymi z głównych tematów podejmowanych podczas Ogólnopolskiego Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL (13-16 marca 2016). Podczas panelu „Platformy internetowe oferujące nieodpłatnie programy telewizyjne – przyglądamy się czy walczymy?” dyskutowano o stratach operatorów z tytułu nielegalnej […]

Wydarzenia

Debata „Otwieramy drzwi do kultury”

O etycznych, ekonomicznych i prawnych aspektach walki z piractwem i wspieraniu legalnych źródeł kultury dyskutowali 5 lutego br. na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej goście Fundacji Legalna Kultura. Stowarzyszenie Sygnał reprezentowała Teresa Wierzbowska. W dyskusji wzięli udział między innymi: artyści Anna Dereszowska, Kinga Dębska, Andrzej Bart, Filip Bajon, Andrzej Saramonowicz, Rafał Olbiński, Michał Urbaniak, Dorota Miśkiewicz, przedstawiciele mediów Grażyna Torbicka, Tomasz Raczek, […]