Aktualności

Kolejne garnizony Policji przeszkolone

120 policjantów z Wydziałów do walki z Przestępczością Gospodarczą z jednostek Policji z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i wielkopolskiego zostało przeszkolonych w kwietniu br. w ramach warsztatów organizowanych przez Sygnał we współpracy z Komendą Główną Policji.

Dwudniowe spotkania odbyły się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i Szkole Policji w Pile. Podczas szkolenia członkowie Sygnału omówili specyfikę przestępstw kradzieży treści TV w internecie, zaprezentowali ostatnie dokonania stowarzyszenia, a także opisali zakres współpracy z organami ścigania i jej efekty.

Druga część spotkania to praktyczne warsztaty realizowane w podgrupach przez wykładowców Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej WSPol w Szczytnie tj. nadkom. Marka Miałkowskiego, kom. Wojciecha Warczaka i kom. Pawła Tańskiego. Przedmiotem warsztatów są metodyka zwalczania piractwa internetowego w oparciu o rzeczywiste przykłady nielegalnych serwisów, czynności operacyjno-rozpoznawcze dedykowane zwalczaniu tego rodzaju naruszeń oraz zastosowanie analizy kryminalnej do wsparcia spraw.

Fot. własne oraz wspol.edu.pl