Aktualności

Konferencja MESA Europe Content Protection Summit

W dniu 14 listopada 2018 roku w Londynie odbyła się piąta z rzędu Konferencja „MESA Europe Content Protection Summit” poświęcona ochronie praw własności intelektualnej oraz zwalczaniu piractwa. Przedstawiciel Sygnału był wśród prelegentów spotkania.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 przedstawicieli organizacji, instytucji oraz firm rynku kreatywnego z obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w tym Stowarzyszenie Sygnał. Wśród obecnych byli reprezentanci BBC Studios, Virgin Media, ITV, Warner Bros, Walt Disney EMEA, Premier League, Europepan Broadcasting Union, Twentieth Century Fox Film Co, Universal Pictures, beIN MEDIA, 21ST Century FOX, NAGRA.

Uczestnicy spotkania omówili specyfikę i rosnącą skalę piractwa w poszczególnych krajach oraz sposoby przeciwdziałania temu procederowi. Zarówno prelegenci, jak i pozostali uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na potrzebę wzajemnej współpracy, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej zaawansowanej technologii.

Na potrzebę międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń wobec rozwijającego się zjawiska piractwa zwrócił uwagę nasz przedstawiciel – Michał Otrębski. W trakcie prezentacji zatytułowanej „Putting Poland on the Piracy Map” poinformował o Deklaracji Warszawskiej, zawartej w ramach warszawskiej konferencji International Content Protection Summit, wzmacniającej międzynarodowy front antypiracki. Przedstawił również najnowsze i najczęściej stosowane metody kradzieży własności intelektualnej w Internecie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Mówił o sposobach przeciwdziałania temu zjawisku, współpracy z właściwymi organami ścigania oraz prowadzonych inicjatywach edukacyjnych adresowanych do potencjalnych odbiorców kradzionych treści, reklamodawców i pośredników płatności.