Aktualności

Konferencja nt. naruszeń własności intelektualnej

W dniach 23-24 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Internetowe naruszenia własności intelektualnej” organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Wśród omawianych tematów znalazła się m.in. ochrona marki oraz modele biznesowych serwisów pirackich. Były także poruszane zagadnienia dotyczące roli wywiadu w ochronie praw własności przemysłowej, współpracy publiczno-prywatnej w zakresie zwalczania piractwa, metodyki zwalczania przestępczości związanej ze zjawiskiem card sharingu oraz streamingu telewizyjnego, sposobów ścigania piractwa audio-video w Internecie. Jarosław Mojsiejuk i Zbigniew Taraś, członkowie zarządu Sygnału, przedstawiili zagadnienie powiązań bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych z przestępstwem prania brudnych pieniędzy.

 

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, WBW, WSPol, Vis Probandi, UMK Toruń, ambasady Rumunii w Polsce, Ministerstwa Finansów, Komenda Głownej Straży Granicznej, Motion Picture Association,  ZPAV, FOTA, HP, Uniwersytetetu Łódzkiego, Anti-Piracy Protection, KWP Katowice, Olsztyn oraz Szczecin.