Aktualności

Konferencja Sygnału w Szkole Policji w Pile

W dniach 28-29 kwietnia 2015 r. odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja w Szkole Policji w Pile. W konferencji zatytułowanej „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” wzięli udział naczelnicy wydziałów dw. z PG i ds. zwalczania cyberprzestępczości. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stowarzyszenie reprezentowali: Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch, Karolina Makowska, Jarosław Mojsiejuk i Zbigniew Taraś. Zaprezentowali oni m.in. tematy związane ze streamingiem oraz sharingiem.W programie konferencji znalazł się także temat ochrony własności Intelektualnej w Internecie, przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich i praw pokrewnych w środowisku cyfrowym, pozycja pokrzywdzonego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego oraz prawnokarna ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych z perspektywy Prokuratury Generalnej.

W konferencji wzięli udział m.in.: insp. Jerzy Płowiecki, Komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Mariusz Wiatr, Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie, Krzysztof Guzowski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Gontarz z Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Katowicachm, Marcin Szymczak, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Anna Wiśniewska z Departamentu Postępowania Przygotowawczego z Prokuratury Generalnej, Piotr Niemczyk, ekspert w zakresie zwalczania przestępczości.