Aktualności

Konferencja w Szkole Policji w Pile

Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej to tytuł konferencji, która odbyła się w Szkole Policji w Pile w dniach 19-20 kwietnia br. Uczestniczyło w niej 50 policjantów z wydziałów ds. walki z PG i Zwalczania Cyberprzestępczości z Komendy Głównej Policji oraz wszystkich komend wojewódzkich. Szkołę Policji w Pile reprezentował Zastępca Komendanta Mariusz Lewandowski, a Zarząd Sygnału: Teresa Wierzbowska, Anna Słoboda, Karolina Makowska, Andrzej Garapich i Jarosław Mojsiejuk. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele innych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Gościem specjalnym był Włodzimierz Sokołowski (Vincent Severski), który wypowiadał się na temat ochrony praw autorskich z perspektywy twórców.

W programie znalazła się problematyka związana z wyzwaniami i sukcesami w walce z kradzieżą treści audiowizualnych, w szczególności w kontekście streamingu, sharingu i hostingu. Omówił je Jarosław Mojsiejuk ze Stowarzyszenia Sygnał. Przypadki rodzimej kradzieży własności intelektualnej przedstawił st. asp. Marcin Chwienda z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie, a rolę GIIF w zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej – Wojciech Ryżowski, Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.
Podczas konferencji został także podjęty temat modeli biznesowych działalności serwisów pirackich, które omówił Piotr Niemczyk, ekspert w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Ważnym miejscem w programie był blok poświęcony pośrednikom płatności i ich roli w procesie prania pieniędzy. Tę problematykę przedstawili: Krzysztof Wójcik, Prokurator w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz Krzysztof Mucha z Komisji Nadzoru Finansowego. Zagadnienie anonimizacji płatności za usługi świadczone w sieci omówił st. sierż. Radosław Słabaczewski z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile. Działania realizowane w ramach strategii „follow the money” i specyfikę działań pokrzywdzonych w stosunku do pośredników płatności (usługi o podwyższonej opłacie – sms premium, pośrednicy internetowi, karty płatnicze) zaprezentowali: Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch Stachowicz oraz Łukasz Sternowski  ze Stowarzyszenia Sygnał.

Zjawisko nadużyć telekomunikacyjnych i mechanizmy przestępstw omówił  mec. Maciej  Mackiewicz reprezentujący Orange, rynek nielegalnego oprogramowania z uwzględnieniem zamówień publicznych – Krzysztof Janiszewski, ekspert  IPR. Naruszanie praw autorskich w oparciu o licencję systemów operacyjnych Microsoft było tematem podjętym przez  podkom. Artura Lepalczyka z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji. Naruszenie praw autorskich do programów komputerowych w praktyce sądowej i przegląd najnowszych orzeczeń sądów polskich i europejskich przedstawił adw. Paweł Sawicki, reprezentujący kancelarię Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz Business Software Alliance.Tryb uzyskania danych osobowych sprawcy czynu niedozwolonego popełnionego w Internecie omówił mec. Mikołaj Wojtal, reprezentujący ZPAV.