Aktualności

Konferencja w Szkole Policji w Szczytnie

„Internetowe naruszenia własności intelektualnej” to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która odbyła się w dniach 28-29 września 2016 roku w Szkole Policji w Pile. Przedstawiciele Sygnału zaprezentowali na niej tematykę związaną z nielegalną dystrybucją treści wideo oraz z przeciwdziałaniem piractwu. Jarosław Mojsiejuk i Monika Góra omówili zagadnienie pomocy w bezprawnym rozpowszechnianiu utworów audiowizualnych oraz odpowiedzialności prawno-karnej. Z kolei temat „Follow the money, czyli odcinanie serwisów pirackich od płatności – doświadczenia z praktyki organów ścigania i  pokrzywdzonych, w tym Stowarzyszenia Sygnał” zaprezentowały Anna Słoboda i Agnieszka Rauch-Stachowicz. W programie konferencji znalazła się także problematyka współpracy międzynarodowej w zwalczaniu naruszeń własności intelektualnej, sposoby legalizacji środków pochodzących z piractwa, biznesowy model kradzieży i dystrybucji własności intelektualnej w Internecie, ochrona marki i podrabianie znaków towarowych. Podczas spotkania zostały też omówione sposoby blokowania pirackich stron w innych krajach oraz nielegalna dystrybucja filmów.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, kancelarii prawnych, organizacji zajmujących się ochroną IP i walką z piractwem.