Aktualności

Konferencja w Szkole Policji w Szczytnie

W dniach 12-14 czerwca br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa w Szkole Policji w Szczytnie pt. „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej” (TAPT). Podczas spotkania były omawiane m.in. trendy cyberprzestępczości, monitorowanie zagrożeń w Internecie, pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza dowodów cyfrowych, współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu cyberprzestępczości. Wśród poruszanych tematów znalazła się edukacja, w tym podnoszenie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy organów ścigania oraz ewaluacja kompetencji biegłych sądowych. Nie zabrakło prezentacji najlepszych praktyk oraz analiz nadchodzących trendów i zagrożeńStowarzyszenie Sygnał było reprezentowane przez członka zarządu Karolinę Makowską.