Aktualności

Konsultacje publiczne KE dot. ochrony praw własności intelektualnej

Stowarzyszenie Sygnał przekazało Komisji Europejskiej uwagi w ramach konsultacji publicznych dokumentu typu Roadmap dot. ochrony praw własności intelektualnej (Intellectual property action plan).

W przesłanych uwagach Sygnał wskazuje, że wraz z postępującym rozwojem technologicznym wyzwania związane z piractwem będą się zwiększać. Komisja powinna dokonać analizy obowiązujących rozwiązań pod kątem nowych technologii oraz zaproponować właścicielom praw odpowiednie do obecnej cyfrowej rzeczywistości narzędzia egzekwowania swoich praw.

„Jedną z przeszkód w walce z piractwem jest brak jednolitego systemu prawnego pozwalającego na dochodzenie swoich praw. W wyniku różnej implementacji przepisów przez państwa członkowskie podmiotom praw niezwykle trudno jest odnaleźć się w przestrzeni prawnej poszczególnych państw. Ponieważ jednak naruszenia mają charakter nie tylko paneuropejski, ale przede wszystkim międzynarodowy ważnym jest, żeby we wszystkich krajach członkowskich uzyskać możliwość szybkiego i efektywnego blokowania dostępu do nielegalnych treści z terytorium państw członkowskich” – podkreśla w swoim stanowisku Sygnał.

Pełna treść uwag dostępna TUTAJ

Więcej informacji o konsultacjach TUTAJ