Aktualności

Naruszenia dóbr osobistych w Internecie

W walce z piractwem w Internecie członkowie Stowarzyszenia Sygnał niejednokrotnie napotykają problematykę ochrony dóbr osobistych i osób prawnych oraz kwestię wykorzystywania wizerunku osób publicznych.

O tym jak przeciwdziałać tego typu naruszeniom i jaka jest praktyka sądów w tym zakresie poświęcone było seminarium przeprowadzone 22 października br. przez adwokatów Wardyński & Partners.