Aktualności

Nowe władze Stowarzyszenia SYGNAŁ

Podczas Walnego Zgromadzenia członków stowarzyszenia został wybrany nowy zarząd. W jego skład weszli: reprezentujący Polsat Cyfrowy Jarosław Mojsiejuk, który został prezesem, Paweł Gruba z Aster, Tomasz Gaweł z HBO, przedstawiciel ITI Neovision Jarosław Geyderowicz, Dominique Lesage z TP SA oraz Jakub Kupniewski i Zbigniew Taraś z Cyfry+ / CANAL+. Zadaniem nowego zarządu będzie realizowanie działań statutowych, do których należy przede wszystkim propagowanie poszanowania własności intelektualnej, jakim jest sygnał telewizyjny oraz inicjowanie działań edukacyjnych, mających na celu zwiększanie św`iadomości szkodliwości piractwa. W ramach swoich obowiązków zarząd będzie kontynuował szkolenia dla organów ścigania, podejmował współpracę z policją w zakresie ścigania przypadków nielegalnego odbioru usług telewizyjnych, współdziałał z organizacjami mającymi podobne cele.