Aktualności

O ochronie własności intelektualnej w Kijowie

Z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) odbyło się w dniach 13-15 marca 2018 roku w Kijowie seminarium  szkoleniowe poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu i budowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie promowania i ochrony praw własności intelektualnej oraz egzekwowania tych praw. Było to pierwsze tego typu spotkanie w regionie Europy Wschodniej.

Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organów ścigania z Polski (Komenda Główna Policji), Białorusi, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy oraz reprezentanci właścicieli praw własności intelektualnej  z  sektora  prywatnego. Z ramienia Stowarzyszenia Sygnał w spotkaniu wzięli udział Agnieszka Rauch (TVN) oraz Michał Otrębski (Cyfrowy Polsat).

Oprócz  omówienia prowadzonych przez Stowarzyszenie działań oraz inicjatyw umożliwiających zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej delegacja Sygnału zaprezentowała  również stosowane metody i narzędzia przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa w Internecie, ze wskazaniem skali tego problemu w Polsce.

– Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że zjawisko naruszeń praw autorskich w sieci jest bardzo złożone, a skala nadużyć ogromna. Potwierdzili też potrzebę zacieśnienia współpracy międzynarodowej oraz stworzenia narzędzi umożliwiających jeszcze sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy organami ścigania a właścicielami praw – komentowała wydarzenie Agnieszka Rauch.

Podczas seminarium zwrócono również uwagę na potrzebę zbudowania pod auspicjami Interpolu scentralizowanej platformy wymiany informacji międzynarodowej pomiędzy organami ścigania a podmiotami sektora prywatnego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć. – Służyłaby temu m.in. wymiana wiedzy co do kwalifikacji prawnej wykrywanych przestępstw, a także doświadczeń i dobrych praktyk – wyjaśnia Michał Otrębski.

Była to już kolejna międzynarodowa konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele Sygnału. Umożliwiła nawiązanie bliższych kontaktów z organizatorami wydarzenia oraz przedstawicielami organów ścigania oraz organizacji i firm z różnych krajów.

Interpol planuje organizowanie cyklicznych spotkań o tej tematyce.