Aktualności

O piractwie na Europejskiej Konferencji Filmowej

„Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań cyfrowej rzeczywistości” to tytuł Europejskiej Konferencji Filmowej, która odbyła się 9 grudnia 2016 roku, w przeddzień rozdania 29. Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu. W jednym z paneli wzięła udział Teresa Wierzbowska, prezes Sygnału. Zwróciła uwagę na straty branży filmowej z powodu piractwa, a także kierunki działania w zakresie regulacji i samoregulacji rynku. Podkreśliła rolę programów edukacyjnych oraz strategii „follow the money”.

Głównymi tematami konferencji były wyzwania i problemy, jakie stwarza piractwo, wpływ tego zjawiska na kondycję europejskiego rynku filmowego, zmiana postaw widzów wynikająca z dostępności filmów w sieci. Zostały także podjęte tematy związane z walką z piractwem, w tym perspektywy zmian w prawie, rola edukacji w obszarze IP oraz promocji legalnych źródeł treści. Ważne miejsce zajęła koncepcja „follow the money” oraz inne narzędzia i mechanizmy ograniczające monetyzację nielegalnego dostępu do treści. Podczas spotkania były także dyskutowane globalne rozwiązania w prawie autorskim, modele dystrybucji filmów w cyfrowej rzeczywistości, sposoby wsparcia finansowego europejskiego kina. Na zakończenie konferencji odbyła się debata podsumowująca, której celem było wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

W gronie prelegentów i uczestników debat znaleźli się reprezentanci instytucji kultury, szkół filmowych, dystrybutorów kinowych i cyfrowych, prawnicy, przedstawiciele środowisk akademickich oraz twórcy filmowi, członkowie Europejskiej Akademii Filmowej. Do Wrocławia przyjechali m.in.: Antonio Saura (wiceprzewodniczący Europejskiej Akademii Filmowej, scenarzysta, reżyser), prof. Elżbieta Traple (adwokat, wykładowca prawa UJ), Ewa Puszczyńska (Opus Film, producentka filmu „Ida”, członkini Europejskiej Akademii Filmowej), Angeles Gonzales–Sinde (scenarzystka, była minister kultury Hiszpanii), Jakub Duszyński (dyrektor artystyczny Gutek Film), Marek Rozenbaum (producent), Aubéry Escande (szef Europeana Network), Teresa Wierzbowska (prezes Stowarzyszenia Sygnał). Udział w konferencji wzięli również artyści i ambasadorzy wspierający działania Fundacji Legalna Kultura, m.in. Anna Dereszowska, Joanna Jabłczyńska, Joanna Kulig, Magdalena Kumorek, Maciej Bochniak, Antoni Królikowski, Piotr Metz, Zbigniew Zamachowski.

Organizatorem konferencji była Fundacja Legalna Kultura. Współorganizacja konferencji: Narodowe Centrum Kultury. Partnerzy konferencji: Europejska Akademia Filmowa, Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.