Aktualności

O przeciwdziałaniu piractwu w Szkole Policji w Pile

Kradzież sygnału TV i własności intelektualnej w Internecie to temat VII edycji konferencji współorganizowanej w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Sygnał  w Szkole Policji w Pile.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych, szkół Policji, prokuratury, Stowarzyszenia Sygnał oraz Koalicji Antypirackiej.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z sharingiem, telewizją Smart IPTV, metodami płatności w pirackich serwisach TV, a także orzecznictwem dotyczącym własności intelektualnej. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów mówił o pozyskiwaniu danych o podmiotach prowadzących sprzedaż kodów dostępu na platformach e-commerce. Przedstawiciele Sygnału wraz z policjantami z Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością  Komendy Wojewódzkiej z Poznaniu podsumowali wspólne realizacje w obszarze kradzieży sygnału TV zakończone sukcesem.

– Sharing internetowy, czyli nielegalne rozdzielenie uprawnień aktywnej karty abonenckiej to nadal poważny problem dla rozwoju usług płatnych kanałów i platform satelitarnych. Sprawa realizacji w Turku, gdzie było ok. 600 biorców to potwierdza. W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia dziękuję policjantom za ich pracę w walce z sharingiem – mówił Zbigniew Taraś, członek zarządu Sygnału.