Aktualności

O przestępczości internetowej na konferencji CEEC

W dniach 5-6.12.2012 r odbyła się konferencja Central European Electronic Card (CEEC 2012), poświęcona zagadnieniom bankowości elektronicznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele największych banków oraz operatorów płatności z Polski i krajów sąsiadujących. Jednym z zagadnień poruszanych na konferencji była rola operatorów płatności w procesie ochrony własności intelektualnej. Prezentację na ten temat przedstawili: Teresa Wierzbowska, Dyrektor ds. Public Affairs w Redefine oraz Jarosław Mojsiejuk, Prezes Stowarzyszenia SYGNAŁ i Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Cyfrowym Polsacie. Zaprezentowali skalę piractwa internetowego, mechanizmy związane z monetyzacją serwisów pirackich oraz rolą pośredników płatności w procesie finansowania działalności polegającej na czerpaniu zysków z obrotu kradzioną własnością intelektualną. Jarosław Mojsiejuk wskazał na przepisy Prawa Autorskiego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako istotne zapisy nakładające obowiązek reakcji na pośredników płatności oraz innych uczestników łańcucha finansowania działalności związanej z przestępczością internetową. Celem wystąpienia było zwrócenie uwagi środowiska związanego z płatnościami elektronicznymi na potrzebę wspólnych działań w zakresie ochrony własności intelektualnej. Inicjatywa współpracy w ramach koalicji ds. ochrony własności intelektualnej została dobrze przyjęta. Tematyka ta będzie kontynuowana przy okazji kolejnych kongresów branży finansowej.