Aktualności

Ochrona praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku

Dyskusja wokół własności intelektualnej w Internecie ogranicza się do błędów w konsultacjach międzynarodowych umów mających na celu ochronę własności intelektualnej, bądź do postulatów środowisk wolnościowych, które przy wsparciu jednostek rządowych głoszą pochwałę działalności polegającej na nielegalnej internetowej dystrybucji twórczości.

Istnieje konieczność merytorycznej dyskusji oraz podjęcia konkretnych działań w celu skutecznej ochrony praw własności intelektualnej poprzez egzekwowanie obecnych przepisów prawnych, a także szukanie dodatkowych rozwiązań dzięki koalicji rynkowej funkcjonującej szerzej, niż tylko granice kraju.