Aktualności

Oświadczenie SDPT SYGNAŁ

W związku ze sporem pomiędzy Polską Izbą Książki, a portalem internetowym Chomikuj.pl SDPT SYGNAŁ pragnie wyrazić pełne poparcie dla Polskiej Izby Książki, podzielając jej krytyczną ocenę działalności portalu. Portal chomikuj.pl przyjął model biznesowy, który w sposób oczywisty godzi w fundamentalne prawa twórców oraz posiadaczy praw autorskich i pokrewnych, powodując ich straty na dużą skalę. Apelujemy do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań tak w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej, których celem będzie wyeliminowanie nieuczciwych praktyk podmiotów wykorzystujących zwolnienia z odpowiedzialności z art. 15 z Dyrektywy e-commerce i tworzących modele biznesowe, które szkodzą legalnemu biznesowi medialnemu oraz twórcom.

Więcej