Aktualności

Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

Śledząc dyskusję wokół najnowszych zmian w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną Stowarzyszenie SYGNAŁ przedstawia stanowisko wobec czasu reakcji podmiotów świadczących usługi na podjęcie działań po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa w serwisie. Zdaniem SYGNAŁU projektowana procedura Notice and Takedown zdaje się być niewystarczająca, istnieją skuteczniejsze rozwiązania stosowane w Europie, np. Notice and Action. Stoimy na stanowisku, iż 3-dniowy czas na reakcję wobec wiarygodnego zgłoszenia jest zdecydowanie zbyt długi. Obecne dobre praktyki rynkowe pokazują, że nadużycia mogą być usuwane w ciągu kilku minut bądź godzin. Dla podmiotów pokrzywdzonych, których dzieła są w nielegalny sposób dystrybuowane, wydłużenie czasu nielegalnego obiegu do kilku dni oznacza ogromne straty finansowe.

Pełny tekst oświadczenia