Aktualności

Patronat nad konferencją nt. własności intelektualnej

Stowarzyszenie objęło patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej”, organizowaną przez Koło Naukowe Kryminologii TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy pracowników naukowych Katedry Kryminologii UJ. Konferencja, która obyła się w dniach 13-14 maja 2015 roku, została poświęcona ochronie własności intelektualnej.

Uczestnikami konferencji w charakterze ekspertów byli Zbigniew Taraś i Marcin Czechowicz, którzy reprezentowali Sygnał. Wśród poruszanych tematów znalazły się: rola mediacji w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa własności intelektualnej, świadomość prawna studentów wobec regulacji prawa własności intelektualnej, zaangażowanie państwa w walkę z piractem, problem dozwolonego użytku, procedura Notice and Takedown a odpowiedzialność hostingodawców, bezprawne wykorzystywanie cudzych utworów, przestępczość związana z nielegalnym pobieraniem i udostępnianiem plików multimedialnych (sieci P2P oraz streaming).