Aktualności

Podpisanie porozumienia z PIKE

Stowarzyszenie podpisało porozumienie z PIKE oraz Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSE. Porozumienie zakłada wspólne działania promujące uczciwość w obrocie treściami audiowizualnymi, działania na rzecz dostosowania polskiego prawa autorskiego do prawa europejskiego, kształtowanie właściwych postaw wobec naruszeń praw autorskich. Wśród wspólnych inicjatyw znajdą się konferencje, przygotowywanie wydawnictw i opracowywanie raportów, opinii oraz ocen w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Podpisanie porozumienia jest elementem budowania przez Sygnał szerokiej koalicji rynkowej na rzecz Ochrony Własności Intelektualnej.