Aktualności

Podpisanie porozumienia ze Szkołą Policji w Katowicach

25 stycznia 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy stowarzyszeniem SYGNAŁ a Szkołą Policji w Katowicach. Celem porozumienia jest zapewnienie skutecznej współpracy pomiędzy partnerami w zakresie upowszechniania wiedzy na temat poszanowania własności intelektualnej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie zwalczania przestępczości telewizyjnej. Dokument przewiduje także prowadzenie zajęć dla słuchaczy Szkoły z zakresu przeciwdziałania przestępczości telewizyjnej, organizację konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć poświęconych ww. tematyce.