Aktualności

Podsumowaliśmy 2018 rok

Najważniejszym zadaniem w minionym roku było dla Stowarzyszenia Sygnał wzniesienie działań organizacji do poziomu międzynarodowego. Kluczowym wydarzeniem była zatem organizacja konferencji The International Content Protection Summit, poświęconej międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania kradzieży treści audiowizualnych. Odbyła się ona w dniach 18-19 października 2018 w Warszawie, a jej efektem było podpisanie Deklaracji Warszawskiej – porozumienia 35 organizacji, instytucji i firm na rzecz współpracy w przyszłości.

Najważniejszym zadaniem w minionym roku było dla Stowarzyszenia Sygnał wzniesienie działań organizacji do poziomu międzynarodowego. Kluczowym wydarzeniem była zatem organizacja konferencji The International Content Protection Summit, poświęconej międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania kradzieży treści audiowizualnych. Odbyła się ona w dniach 18-19 października 2018 w Warszawie, a jej efektem było podpisanie Deklaracji Warszawskiej – porozumienia 35 organizacji, instytucji i firm na rzecz współpracy w przyszłości.

ICPS to jeden z elementów międzynarodowego frontu antypirackiego. Szukając coraz skuteczniejszych metod zwalczania kradzieży treści telewizyjnych od 2018 r. Sygnał tworzy międzynarodową koalicję antypiracką oraz rozszerza partnerstwa i aktywności na inne kraje. Służyły temu wizyty członków Sygnału na konferencji organizowanej przez Interpol i USPTO w Kijowie oraz na konferencji „MESA Europe Content Protection Summit” w Londynie.

ICPS poprzedziła konferencja „Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego i współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi”, zorganizowana we współpracy z Komendą Główną Policji  w dniach 25-27 września 2018 r. w Rawie Mazowieckiej.

Jej następstwem jest ogólnopolski program szkoleń dla policjantów i prokuratorów „piractwo.tv”, w ramach którego członkowie Stowarzyszenia przeprowadzą we wszystkich województwach szkolenia z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego. Program miał swoja inaugurację 11 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Do innych ważnych inicjatyw Sygnału należała organizacja szkoleń dla organów ścigania i warsztatów dla firm członkowskich, prezentowanie stanowisk w najistotniejszych kwestiach związanych z wyzwaniami rynku audiowizualnego i walką z piractwem, uczestnictwo dyskusjach na temat ochrony własności intelektualnej.

Bardzo ważne miejsce zajęły działania dotyczące realizacji strategii „Follow the money”, w tym kontynuacja kampanii kierowanej do rynku reklamowego mającej na celu zachęcenie do odpowiedzialnego lokowania budżetów reklamowych w Internecie oraz współpraca z pośrednikami płatności, która przyniosła konkretne efekty.

W 2018 roku Stowarzyszenie opracowało i wydało broszurę „Kradzież treści TV w Internecie. Metodyka postępowania”, przygotowaną z myślą o przedstawicielach organów ścigania. Zawiera ona opis technicznych i prawnych aspektów związanych z kradzieżą treści telewizyjnych w Internecie.

 

Współpraca z innymi organizacjami

Przez cały rok aktywnie współpracowaliśmy z innymi niż telewizyjny sektorami kreatywnymi w ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska. 3 lipca 2018 r. uczestniczyliśmy w konferencji prasowej Stowarzyszenia Kreatywna Polska poświęconej pracom Parlamentu Europejskiego nad Dyrektywą Prawnoautorską.

Ścisła współpraca odbywała się także z KIGEiT, gdzie działa Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, której przewodniczącą jest T. Wierzbowska. Sekcja zabierała głos we wszystkich konsultacjach, gdzie Sygnał zgłaszał swoje stanowisko w 2018 roku.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Przeciwdziałania Cyberprzestępczości utworzoną przez Marka Wierzbickiego, Jerzego Kosińskiego i Marcina Golizdę. Celem fundacji jest działanie na rzecz walki z cyberprzestępczością przy zaangażowaniu i aktywizacji ekspertów i doświadczonych emerytowanych policjantów.

Wspólnie z BSA i ZPAV, z którymi Stowarzyszenie Sygnał tworzy Koalicję Antypiracką, nominowaliśmy wybrane jednostki policji zwalczające cyberprzetępczość do nagrody Złote Blachy przyznawanej przez Komendanta Głównego Policji. Przyznanie Złotych Blach odbyło się 15 marca 2018 r.

 

Współpraca z organami ścigania

Szkolenia dla organów ścigania, prowadzone od początku istnienia Sygnału, były bardzo ważną częścią jego działań w 2018 roku – odbyło się ich 20 dla 1011 uczestników.

Konferencje realizowane we współpracy z organami ścigania:
• 4-5 kwietnia 2018 r., Szkoła Policji w Pile – VI edycja konferencji „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”.
• 25-27 września 2018 r., Ossa – konferencja „Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego i współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi” organizowana w partnerstwie z Komendą Główną Policji dla 120 przedstawicieli prokuratury i organów ścigania.

Sygnał złożył 28 wniosków o ściganie i ukaranie sprawców kradzieży sygnału telewizyjnego.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2018 roku członkowie Sygnału wspierali prowadzenie kilkunastu akcji policji.

 

Konferencje i warsztaty

W 2018 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w kilku konferencjach poświęconych nadużyciom wobec własności intelektualnej oraz działaniom wzmacniającym ochronę praw autorskich.

Byliśmy na:
• konferencji organizowanej przez Interpol i USPTO (United States Patent and Trademark Office) w Kijowie,
• szkoleniu online dla ukraińskich policjantów zgromadzonych na konferencji w Kijowie, odpowiedzialnych za zwalczanie cyberprzestępczości,
• konferencji „Przestępczość Teleinformatyczna XXI” w Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie członek Sygnału wygłosił prezentację,
• konferencji „MESA Europe Content Protection Summit” w Londynie podczas której przedstawiciel Sygnału poinformował o Deklaracji Warszawskiej.

W maju Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało warsztaty poświęcone współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na bazie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Kampania „Follow the money”

W 2018 r. Sygnał kontynuował działania w ramach kampanii „Follow the money”. Systematycznie uaktualniana była Tabela Zgłaszanych Naruszeń. W zakresie monitoringu reklam nastąpiła pełna integracja Tabeli z Gemius AdReal. Do FTM dołączyły nowe domy mediowe oraz stowarzyszenia reprezentujące wspólne działania reklamodawców, agentów reklamy i mediów.

Kontynuowano działania przerywające łańcuch płatności w serwisach pirackich. Nawiązano stały kontakt z pośrednikami przelewów bankowych i kart płatniczych. W 2018 r. wypracowano system dyżurów wśród członków Sygnału usuwania nielegalnych ofert z portali aukcyjnych i ogłoszeniowych (Allegro, eBay, OLX).

Inicjatywę FTM zaprezentowano na konferencjach ICPS w Warszawie, w Kijowie i Rawie Mazowieckiej. W 2018 r. kilkukrotnie Sygnał dzielił się swoimi doświadczeniami z  zagranicznymi partnerami.

 

Sygnał w mediach

W 2018 r. ukazało się kilkadziesiąt publikacji, w których informowano o działaniach Stowarzyszenia.
Najwięcej miejsca media poświęciły konferencji ICPS (ponad 20 artykułów w polskich i zagranicznych portalach internetowych, relacje i wywiady w telewizjach informacyjnych).

Najistotniejsze artykuły z 2018 r. wypowiedziami członków Sygnału:
• „Zmiany na CDA.pl i Meczyki.pl: realne ograniczenie piractwa czy retusz wizerunkowy?”, wirtualnemedia.pl
• „Jak walczyć z piractwem? Sternowski: Strategia „Follow the Money” przynosi efekty”, gazetaprawna.pl
• „Prawo autorskie: Pirackie treści da się zwalczać skuteczniej”, „Rzeczpospolita”
• „Teresa Wierzbowska. Follow the money and you will find the mafia”, legalnakultura.pl
• „Międzynarodowy front antypiracki nabiera realnych kształtów”, TV Lider