Aktualności

Podsumowanie 2019 roku

W 2019 roku głównymi obszarami aktywności Stowarzyszenia Sygnał były szkolenia dla organów ścigania z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego oraz edukacja rynku, mająca na celu zachęcenie do odpowiedzialnego lokowania budżetów reklamowych w sieci.

W ramach ogólnopolskiego programu szkoleń dla policjantów i prokuratorów pod nazwą „piractwo.tv”, Sygnał zorganizował 16 szkoleń na terenie 15 województw (ostatnie szkolenie odbędzie się w lutym 2020 r.), w których uczestniczyło 737 osób. Program został zrealizowany we współpracy z Komendą Główną Policji, a swoją inaugurację miał 11 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sygnał był w 2019 r. organizatorem dwóch ważnych konferencji: VII edycji konferencji o przeciwdziałaniu piractwu w Szkole Policji w Pile oraz II edycji konferencji w Ossie k. Rawy Mazowieckiej.

Do innych ważnych inicjatyw Sygnału należała organizacja szkoleń specjalistycznych dla organów ścigania i warsztatów dla firm członkowskich, prezentowanie stanowisk w najistotniejszych kwestiach związanych z piractwem, uczestnictwo w dyskusjach na temat ochrony własności intelektualnej, również na forum międzynarodowym. Sygnał w 2019 r. kontynuował realizację strategii „follow the money”.

Na walnym zebraniu członków 20 listopada 2019 r. Stowarzyszenie podjęło ważną decyzję w zakresie finansowania organizacji. Ujednolicono system partycypowania w aktywnościach Stowarzyszenia oraz zmieniono sposób określania wysokości corocznych składek.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z White Bullet z Wielkiej Brytanii – zespołem prawników zajmujących się prawami własności intelektualnej w branży medialnej i reklamowej, bezpieczeństwem marki i przejrzystością w zakresie umieszczania reklam i cyfrowych łańcuchów dostaw. Są partnerem i dostawcą danych dla Komisji Europejskiej w projektach związanych z realizacją strategii „follow the money”.W ramach współpracy organizacje będą się wymieniać wiedzą w zakresie łańcuchów płatności w serwisach pirackich.

Przez cały rok aktywnie współpracowaliśmy z innymi sektorami kreatywnymi w ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Wspólnie zajmowaliśmy stanowiska w sprawach kluczowych dla funkcjonowania rynku.

Ścisła współpraca odbywała się także z KIGEiT, gdzie działa Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, której przewodniczącą jest Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia Sygnał. Sekcja ma zbieżne interesy ze Stowarzyszeniem, co pozwala wypowiadać się wspólnie
i wzmacniać wzajemnie swój głos w dyskusji publicznej. Sekcja zabierała głos we wszystkich konsultacjach, gdzie Sygnał zgłaszał swoje stanowisko w 2019 roku.

Wspólnie z BSA i ZPAV, z którymi Sygnał tworzy Koalicję Antypiracką, nominowaliśmy jednostki policji zwalczające cyberprzestępczość do nagrody Złote Blachy przyznawanej przez Komendanta Głównego Policji w uznaniu szczególnego zaangażowania i skutecznej walki z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Przyznanie Złotych Blach odbyło się 10 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

Wyróżnienie Stowarzyszenia Sygnał otrzymały Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie za realizację sprawy, w wyniku której przerwano nielegalny proceder tzw. sharingu, z którego korzystało około 1 600 odbiorców.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA

Szkolenia

Szkolenia dla organów ścigania, prowadzone od początku istnienia Sygnału, były bardzo ważną częścią jego działań w 2019 roku – odbyło się ich 29 dla 1358 uczestników:

 • 15 szkoleń dla 672 policjantów i prokuratorów w ramach programu „piractwo.tv”.
 • 11 szkoleń w Szkołach Policji dla 446 uczestników: w Legionowie (5 szkoleń dla 60 uczestników), Szczytnie (3 dla 36 uczestników), Katowicach (2 dla 200 uczestników) i Pile (1 dla 150 uczestników).
 • 2 szkolenia dla 220 policjantów organizowane przez Komendy Wojewódzkie – KWP Radom (Poronin, 120 uczestników), KWP Białystok (Białowieża, 100 osób).
 • 1 szkolenie dla 20 żandarmów z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Konferencje realizowane we współpracy z organami ścigania

 • 10-11 kwietnia 2019 r., Szkoła Policji w Pile – VII edycja konferencji „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” (63 uczestników).
 • 9-11 września 2019 r., Ossa – II edycja konferencji „Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego” organizowana w partnerstwie z Komendą Główną Policji (110 przedstawicieli prokuratury i organów ścigania).

Akcje policji – współpraca Sygnału

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2019 roku członkowie Sygnału wspierali prowadzenie akcji policji. Do największych realizacji należy zaliczyć sprawy dot. sharingu z Turku (woj. wielkopolskie, 10-11 stycznia 2019 r., ponad 600 biorców), Kolna i Bytomia (woj. podlaskie i śląskie, 1-2 października 2019 r., ok. 800 biorców) oraz Turku, Mrągowa i Będzina (woj. wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, 10 grudnia 2019 r., ok. 819 biorców).

Na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym Stowarzyszenie Sygnał złożyło w 2019 roku 28 wniosków o ściganie i ukaranie sprawców kradzieży sygnału telewizyjnego.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • 3-4 czerwca 2019 r. – XXII edycja Konferencji Naukowej TAPT – „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej” w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przedstawienie działalności Sygnału i prezentacja publikacji „Kradzież treści TV w Internecie. Metodyka postępowania” opracowanej przez Sygnał.
 • 18 czerwca 2019 r. – konferencja naukowa „Przestępczość Teleinformatyczna XXI.2” w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Własny blok tematyczny: ochrona utworów w Internecie, sharing telewizyjny, orzecznictwo dotyczące własności intelektualnej i odcinanie serwisów pirackich od źródeł finansowania.
 • 24 czerwca 2019 r. – spotkanie zorganizowane przez Komisję Europejską w Brukseli dotyczące podejścia follow the money w ochronie praw własności intelektualnej.
 • 23 września 2019 r. – konferencja Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Wystąpienie na temat ograniczania przychodów podmiotom czerpiącym zyski z nielegalnej dystrybucji treści w Internecie.
 • 9 października 2019 r. – 46. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2019 w Jachrance.

 

WARSZTATY, SEMINARIA

 • 22 października 2019 r. – seminarium „Naruszenie dóbr osobistych w Internecie” w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy
 • 6 grudnia 2019 r. – warsztaty Sygnału poświęcone demonetyzacji internetowego piractwa.

 

KAMPANIA „FOLLOW THE MONEY”

W 2019 r. Sygnał rozwijał działania w ramach kampanii „Follow the money”. Skuteczność inicjatywy przełożyła się na zmniejszenie liczby serwisów naruszających prawa firm członkowskich. W ramach kampanii:

 • Tabela Zgłaszanych Naruszeń – regularna dystrybucja i aktualizacja, utworzenie wersji anglojęzycznej na potrzeby współpracy z zagranicznymi członkami i partnerami. Rozpoczęto prace nad stworzeniem wirtualnej przestrzeni dla TZN (usprawnienie prac między członkami, szybszy i szerszy dostęp do niezbędnych informacji i dokumentów).
 • Systematyczny monitoring reklam z pomocą Gemius AdReal i regularne raportowanie aktywności reklamodawców na pirackich stronach.
  FTM zyskała wsparcie kolejnych domów mediowych, w tym partnera strategicznego – pierwszej platformy służącej do programatycznego zakupu reklam.
 • Kontynuowano działania związane z odcinaniem metod płatności w serwisach pirackich. Dalsza współpraca z dotychczasowymi pośrednikami płatności, zawieranie i wypracowywanie nowych kontaktów na gruncie polskim i międzynarodowym (poszerzenie spektrum o giełdy kryptowalutowe).
 • Pogłębienie współpracy z platformami e-commerce i kontynuacja systemu dyżurów usuwania ofert sprzedaży kodów dostępu do serwisów pirackich z portali aukcyjnych i ogłoszeniowych (Allegro, eBay, OLX, POKATO). Efektem zgłoszeń w 2019 r. było usunięcie 1577 aukcji/ogłoszeń. Zaobserwowano znaczący spadek liczby nowych aukcji/ogłoszeń (w 2018 r. usunięto 3 605). Podjęto również dialog z emitentami uniwersalnych e-voucherów w kontekście wykorzystywania ich jako środka płatniczego w serwisach naruszających.
 • Inicjatywę FTM zaprezentowano na spotkaniu w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz na konferencjach w Pile, Szczytnie, Warszawie (ICC), Gdyni i Ossie.
 • W 2019 r. kilkukrotnie Sygnał dzielił się swoimi doświadczeniami z zagranicznymi partnerami (warsztaty na temat demonetyzacji i reklamy programatycznej).

 

UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 • 18 września 2019 r. – konsultacje Ministerstwo Cyfryzacji dot. preferowanego kierunku prac na forum UE dotyczących zmian w Dyrektywie o handlu elektronicznym.

 

SYGNAŁ W MEDIACH

W 2019 roku ukazało się 51 publikacji na temat Stowarzyszenia Sygnał i piractwa medialnego.

Kilkukrotnie prezes Teresa Wierzbowska była cytowana w prasie ogólnopolskiej, m.in. w:

 • Dziennik Gazeta Prawna, O dwóch obliczach piractwa, czyli szukanie złotego środka, 6.02.2019 r.,
 • Gazeta Wyborcza Olsztyn, Spokojne życie pirata, 5.04.2019 r.
 • Rzeczpospolita, Blokowanie to konieczność, 25.09.2019 r.

Szeroko media informowały o policyjnych akcjach zatrzymania za sharing, w których udział brali przedstawiciele Sygnału (Interia, SatKurier, TVP Łódź, Dziennik Łódzki).

Największe stacje informacyjne relacjonowały wręczenie „Złotych Blach” w dniu 10 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.