Aktualności

Podsumowanie 2020 roku

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Pandemia koronawirusa ograniczyła niektóre z aktywności Stowarzyszenia Sygnał. Od marca zaprzestano szkoleń dla organów ścigania z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego. Ograniczono udział członków Sygnału w realizacjach policyjnych. Nie była też możliwa organizacja kolejnych edycji konferencji w Pile i Ossie.

W takiej sytuacji Sygnał podjął się zadania utworzenia  kursu internetowego na platformie szkoleniowej, z którego będą mogli korzystać policjanci, co pozwoli na kontynuację działań edukacyjnych stowarzyszenia nawet przy ograniczeniach dotyczących spotkań. Pomysł uzyskał akceptację Komendy Głównej Policji. Prace nad kursem zakończono na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.

13 lutego 2020 r. w Katowicach odbyło się ostatnie szkolenie w ramach ogólnopolskiego programu szkoleń dla policjantów i pro-kuratorów pod nazwą piractwo.tv. Tym samym zorganizowano 17 szkoleń na terenie wszystkich województw, w których uczestniczyły 782 osoby. Program został zrealizowany we współpracy z Komendą Główną Policji, a swoją inaugurację miał 11 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W kwietniu Sygnał był organizatorem akcji  Dziękujemy, że #zostaliściewdomu i oglądacie legalne VoD prowadzonej na platformach Ipla, Player, TVP VOD i polegającej na emisji w bloku reklam lub autopromocji krótkiej animacji grafiki z hasłem kampanii oraz logotypami uczestników akcji.

W czerwcu, na walnym zebraniu członków, na funkcję Prezesa Zarządu ponownie wybrano Teresę Wierzbowską oraz dokonano wyboru nowego zarządu.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Członkowie Stowarzyszenia Sygnał

W 2020 roku przyjęto 3 nowych członków zwyczajnych. W 2020 r. ze Stowarzyszenia Sygnał wystąpił Universal Networks International Poland Sp. z o.o. Obecnie członkami wspierającymi Sygnału jest 18 firm branży audiowizualnej.

Zmiana adresu siedziby

W drugim kwartale roku doszło do zmiany siedziby Stowarzyszenia Sygnał. W ramach porządkowania dokumentacji sporządzono wykaz spraw, w których Sygnał jest adresatem korespondencji z jednostek Policji, prokuratury i sądów.

Wybory nowych władz Sygnału

W dniu 17 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego dokonano wyboru nowych władz Sygnału. Prezesem Zarządu została ponownie Teresa Wierzbowska, (Cyfrowy Polsat), a do Zarządu weszli: Anna Słoboda, Karolina Makowska (obie TVN), Anna Łuczyńska (HBO), Jakub Kupniewski, Zbigniew Taraś (obaj Platforma CANAL+), Adrian Wojtaszek (TVP) i Łukasz Sternowski (Cyfrowy Polsat). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Dariusz Działkowski (Cyfrowy Polsat), Agnieszka Niburska, Marek Chmielewski (oboje HBO) i Bronisława Maślanka (TVP). W skład Sądu Koleżeńskiego weszli Ernest Hetman (TVN), Adam Świderski (HBO) oraz Tomasz Szymula (Cyfrowy Polsat).

W dniu 8 lipca 2020 r. z funkcji członka zarządu zrezygnował Zbigniew Taraś. 24 sierpnia 2020 r. Zarząd dokooptował w swój skład Ewę Wzięch (Platforma CANAL+).

W 2020 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, w tym 4 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Przez cały rok aktywnie współpracowaliśmy z przedstawicielami innych sektorów kreatywnych w ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Wspólnie zajmowaliśmy stanowiska w kluczowych sprawach istotnych dla całego rynku kreatywnego.

Ścisła współpraca odbywała się m.in. z KIGEiT, gdzie działa Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, której przewodniczącą jest Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia Sygnał. Sekcja ma zbieżne interesy ze Stowarzyszeniem, co pozwala wypowiadać się wspólnie
i wzmacniać wzajemnie swój głos w dyskusji publicznej.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA

Szkolenia

Z powodu pandemii wszystkie szkolenia dla policjantów zostały odwołane. W I kwartale 2020 r. odbyły się:

 • 1 szkolenie dla 45 policjantów i prokuratorów w ramach programu piractwo.tv.
 • 1 szkolenie dla 15 uczestników w Szkole Policji w Szczytnie.

Akcje policji – współpraca Sygnału

Członkowie Sygnału wspierali prowadzenie akcji policji. Największa realizacja miała miejsce w marcu 2020 r., w trakcie której przeszukano 5 miejsc w Polsce: dwa na terenie powiatu biłgorajskiego, dwa w Krakowie i jedno w Rzeszowie.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • 9 marca 2020 r. – 12. Forum Gospodarcze TIME w Warszawie – W panelu dyskusyjnym o podatku cyfrowym, kodeksie usług cyfrowych i dyrektywach audiowizualnej i prawnoautor-skiej wzięła udział prezes Sygnału Teresa Wierzbowska.

 

WARSZTATY, SEMINARIA

 • 15 października 2020 r. – e-warsztaty o narzędziach do walki z piractwem z udziałem Fabio Magagna, Product Manager Copyright Enforcement w Google oraz Michałem Otrębskim, śledczym w Zespole Antypirackim, Nagravison SA.

 

KURS INTERNETOWY ZWALCZANIE KRADZIEŻY TREŚCI WIDEO W INTERNECIE

W drugiej połowie roku Sygnał przystąpił do utworzenia kursu internetowego na cyfrowej platformie szkoleniowej.  Inicjatywa uzyskała poparcie Komendy Głównej Policji. Stworzony specjalnie dla policjantów kurs zawiera 6 modułów z 34 lekcjami (Skala piractwa i metody przeciwdziałania, Sharing, Streaming, IPTV, Podążając za pieniądzem – autorstwa członków Sygnału oraz Metodyka postępowania, którego autorem jest podkom. Wojciech Warczak, wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przestę-pczością Instytutu Służby Kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), ćwiczenia i testy.

Uczestnicy szkolenia będą mogli w wybranym czasie i miejscu zapoznać się z materiałami i zweryfikować pozyskaną wiedzę. Szkolenie będzie stale aktualizowane i rozbudowywane tak, aby stanowiło bazę wiedzy przydatną w codziennej pracy policjantów spotykających się z naruszeniami własności intelektualnej.

 

KAMPANIA „FOLLOW THE MONEY”

W 2020 r. Sygnał, mimo pandemii, konsekwentnie rozwijał działania w ramach kampanii „Follow the money”. Najważniejsze działania w ramach kampanii:

 • Tabela Zgłaszanych Naruszeń – regularna aktualizacja i dystrybucja. Nowa forma tabeli oraz transparentność zamieszczania danych spowodowała, iż podczas spotkań branżowych wskazywana jest jako wygodne narzędzie w rękach reklamodawców.
 • W ramach współpracy z IAB Polska w grupie roboczej „Brand safety” została przygotowana publikacja „Dobre Praktyki w obszarze Brand Safety”. Jednym z poruszanych zagadnień jest bezpieczeństwo marki w kontekście reklam w serwisach pirackich, gdzie opisano działania Sygnału w zakresie FTM.
 • Systematyczny monitoring reklam przy pomocy Gemius AdReal i regularne raportowanie aktywności reklamodawców na pirackich stronach.
 • FTM zyskała wsparcie kolejnego partnera – AGB Nielsen Media Research sp. z o.o. Przekazywane w TZN dane stanowią wkład merytoryczny do bazy serwisów objętych badaniem Nielsen Audience Measurement. Docelowo Stowarzyszenie będzie otrzymywało szczegółowe wyniki popularności monitorowanych witryn pirackich.
 • Podjęto rozmowy mające na celu wsparcie bezpieczeństwa reklamy, tak aby sieć Google była wolna od partnerów naruszających prawa autorskie.
 • Kontynuowano działania związane z odcinaniem metod płatności w serwisach pirackich.
 • Kontynuowano współpracę z platformami e-commerce i system dyżurów usuwania ofert sprzedaży kodów dostępu do serwisów pirackich z portali Allegro, eBay, OLX i POKATO. Efektem zgłoszeń w 2020 r. było usunięcie 431 aukcji/ogłoszeń (na 464 znalezionych). Zaobserwowano znaczący spadek liczby nowych ofert (w 2019 r. wykryto 1981, w 2018 r. – 4 278).

 

UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 • 22 maja 2020 r. – konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List.
 • 13 sierpnia 2020 r. – konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dokumentu typu Roadmap dot. ochrony praw własności intelektualnej.
 • 10 września 2020 r. – konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.
 • 17 października 2020 r. – konsultacje projektu ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii stanowiącej implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

SYGNAŁ W MEDIACH

W 2020 roku ukazało się 45 publikacji na temat Stowarzyszenia Sygnał i piractwa medialnego.

O akcji  Dziękujemy, że #zostaliściewdomu i oglądacie legalne VoD informowały m.in. portale wirtualnemedia.pl, press.pl, wprost.pl i dorzeczy.pl.

Kilkukrotnie prezes Teresa Wierzbowska była cytowana w prasie ogólnopolskiej i portalach branżowych, m.in. w:

 • wirtualnemedia.pl, Korzystanie z nielegalnych treści popularne wśród subskrybentów VOD. „W Polsce pirackie serwisy tracą użytkowników”, 29.02.2020 r.
 • forsal.pl, Polski raj, kradzież mimo woli i renesans torrentów. Czy piractwo w sieci ma przyszłość?, 5.04.2019 r.
 • wp.pl, Płacą za serwisy VOD, ale i tak piracą. Polska jest wyjątkiem – u nas nielegalne strony słabną, 9.03.2020 r.

Karolina Makowska, Członek Zarządu i Przewodnicząca Rady Programowej Follow the Money  skomentowała sprawę przeszukań prowadzonych przez ukraińską cyberpolicję, które miały miejsce w biurach agencji reklamowych MGID i Adwise (legalcontentua.org, 13.03.2020 r.).