Aktualności

Porozumienie z PISF

22 maja br. podczas konferencji PIKE w Sopocie Stowarzyszenie Sygnał podpisało porozumienie z PISF w sprawie współpracy.

Przewiduje ono podejmowanie różnorodnych działań mających na celu promowanie uczciwości w obrocie treściami audiowizualnymi w internecie oraz wspieranie inicjatyw ograniczających skalę piractwa audiowizualnego. Na mocy porozumienia będą realizowane działania edukacyjne i komunikacyjne związane z ochroną własności intelektualnej, w tym konferencje i szkolenia, raporty i badania. Jest to kolejny krok w budowaniu szerokiej koalicji antypirackiej.