Aktualności

Posiedzenie Komisji Nowych Technologii

Przedstawiciele SDPT Sygnał uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Nowych Technologii w Sejmie, poświęconej narzędziom walki z cyberprzestepczością w Internecie. W części pytań i odpowiedzi padły pytania o brak ratyfikacji konwencji o cyberprzedstępczości, zgłoszono problem przełamywania zabezpieczeń, wzrostu liczby przestępstw przeciw własności intelektualnej.

Jarosław Mojsiejuk, prezez Stowarzyszenia Sygnał podniósł problem skali przestępczości w dziedzinie IP, powołując się na dane OECD, wg których tylko w samym  2010 r. było to okolo 1 mld  USD. Zwrócił przy tym uwagę na brak rzetelnych, pełnych badan dotyczących skutkow tego procederu, w tym jego negatywnego wpływu na gospodarkę. Prezes Sygnału przedstawił skalę  piractwa na przykładzie telewizji kodowanej – w przypadku emisji atrakcyjnych wydarzeń na jednego legalnego widza przypada w Polsce aż czterech korzystających z nielegalnych serwisów. Podkreślił, że głównym problemem jest obecnie nie tylko nieuczciwy indywidualny użytkownik, ale przede wszystkim nieuczciwi dostawcy usług, którzy kradną sygnał TV, by bezprawnie udostępniać go użytkownikom, pobierają opłaty z tytułu reklam. J. Mojsiejuk wskazał także na problem transgraniczności piractwa i trudności w ściganiu przestępców, którzy naruszają prawa własności intelektualnej, działając w skali międzynarodowej, pobłażliwego traktowania groźnych przestępców łamiących kody zabezpieczające. Odniósł się także do dokonań policji, która dostrzega problem piractwa i stara się go zwalczać, oraz do niewystarczającego dostrzegania zjawiska przez przedstawicieli prokuratury.