Aktualności

Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego

„Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego i współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi” to tytuł konferencji organizowanej przez Sygnał dla 120 przedstawicieli prokuratury i organów ścigania. W spotkaniu organizowanym w dniach 25-27 września wzięli udział policjanci Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziałów do Walki z Cyberprzestępczością.

Podczas konferencji zostały omówione skutki piractwa dla gospodarki, a także modele technologiczno-biznesowe pirackich serwisów wideo online. Prelegenci dużo uwagi poświęcili skali tego procederu, działaniom mającym na celu zwalczanie piractwa, międzynarodowej współpracy w tym zakresie oraz realizacji strategii „follow the money”.

Konferencja została organizowana w partnerstwie z Komendą Główną Policji.