Dokumenty i publikacje

Badania i raporty

Pierwszy w Polsce raport dotyczący kradzieży treści wideo został przygotowany przez PwC wiosną 2014 roku na zamówienie Stowarzyszenia Sygnał („Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce”). Był punktem wyjścia do podjęcia bardziej zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia kradzieży własności intelektualnej.

Raport pokazał rzeczywistą skalę zjawiska, jego przyczyny, konsekwencje ekonomiczne i wpływ na legalny biznes oraz systemy finansowania przestępczości internetowej. Wskazał też na konsekwencje społeczne - dużą świadomość problemu w polskim społeczeństwie, a jednocześnie obojętność wobec problemu, jakim jest kradzież własności intelektualnej. Zjawisko niejednoznacznej oceny piractwa pokazywały też wcześniejsze badania, realizowane w 2006 i 2010 roku.