Dokumenty i publikacje

Kradzież treści TV w Internecie. Metodyka postępowania

Materiały informacyjne i instruktażowe na temat naruszeń praw do treści telewizyjnych, opracowane i wydane przez Sygnał w 2018 r.

Publikacja przygotowana została przede wszystkim z myślą o przedstawicielach organów ścigania, którzy w swojej praktyce zawodowej mają do czynienia z kradzieżą własności intelektualnej, oraz o samych poszkodowanych, aby lepiej znali swoje prawa.

Materiał zawiera kompleksowe informacje na temat piractwa internetowego treści audiowizualnych, w tym zagadnienia prawne, orzecznictwo oraz zagadnienia techniczne związane z działalnością podmiotów nielegalnie udostępniających treści wideo.

Kontakt w celu otrzymania publikacji: biuro@sygnal.org.pl