Aktualności

Stanowcze NIE piractwu podczas Walnego Zebrania Członków Sygnału

W Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 22 maja br., wzięło udział kilkadziesiąt firm i organizacji. Jednoznacznie wyraziły one zainteresowanie problemem walki z piractwem i deklarowały wsparcie w realizacji działań Sygnału. Podczas spotkania do Stowarzyszenia przystąpiły cztery firmy.

W programie spotkania oprócz sprawozdania z rocznej działalności znalazła się prezentacja najważniejszych problemów powodowanych rosnącą skalą piractwa i niepokojącą rolą Internetu w nielegalnej dystrybucji treści. Zostały także przedstawione ekonomiczne konsekwencje piractwa, niezbędne zmiany w regulacjach prawnych, kwestia niewystarczającego dostrzegania problemu przez organy państwa oraz działania, jakie zamierzamy podjąć, by zapewnić skuteczniejszą walkę z piractwem.