Aktualności

Stanowisko dotyczące dopłat do dekoderów

W związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (UD335) Stowarzyszenie zwraca uwagę na elementy, które powinny zostać uwzględnione w projekcie lub aktach wykonawczych mu towarzyszących.

Pełna treść uwag dostępna TUTAJ


Rozumiejąc potrzebę zapewnienia odbiorcom nieprzerwanego dostępu do sygnału naziemnej telewizji cyfrowej mimo nadchodzącego procesu zmiany standardu nadawania, przedstawiamy naszym zdaniem najistotniejsze kwestie, które powinny zostać wyjaśnione na tym etapie procesu legislacyjnego.Dotyczą one przepisów ogólnych, uzyskania i realizacja dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia, finansowania i sprawozdawczości oraz przepisów karnych i kar pieniężnych.