Aktualności

Stanowisko dotyczące zmian w prawie autorskim

Stowarzyszenie Sygnał przedstawia stanowisko do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 czerwca 2022 r.

Pełna treść uwag dostępna TUTAJ


Prawidłowe wdrożenie art. 17 Dyrektywy DSM (dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE) jest kluczowe z punktu widzenia walki podmiotów uprawnionych, w tym także członków Stowarzyszenia, z naruszeniami praw autorskich i praw pokrewnych w przestrzeni cyfrowej.  Redakcja projektu w tym zakresie budzi niestety szereg wątpliwości w tym tych najpoważniejszych co do zgodności zaproponowanego brzmienia przepisów z Dyrektywą DSM.

Postulujemy, aby nowelizacja pr. aut. w sposób jasny i wyraźny przesądziła zasadę wyrażoną w art. 17 ust. 1 Dyrektywy DSM, zgodnie z którą dostawcy usług udostępniania treści online dokonują czynności publicznego udostępniania lub podawania do publicznej wiadomości utworu, gdy udzielają publicznego dostępu do chronionych prawem autorskim utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez korzystających z usług DUUTO (dostawcy usług udostępniania treści online).