Aktualności

Sukcesy w walce z piractwem w Portugalii i Belgii

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Kodowanych Utworów i Usług AEPOC informuje o kolejnych sukcesach w walce z piractwem w Portugalii i Belgii. W wyniku śledztwa przeprowadzonego w Lizbonie, Guarda i północnej części kraju, portugalska policja zdemaskowała sieć „card sharingu”, umożliwiającą nieautoryzowany dostęp do programów telewizyjnych. Sieć była obsługiwana przez dwie osoby, a z jej usług korzystało ponad 650 klientów. Zyski wynosiły ok. 5 000 Euro miesięcznie. Podczas akcji skonfiskowano ponad 10 serwerów i 100 pirackich dekoderów.

Tymczasem Sąd Apelacyjny w Antwerpii potwierdził wyrok Sądu w Tongeren, który nałożył karę w wysokości 1 850 000 Euro odszkodowania i 18 miesięcy więzienia za sprzedaż nieautoryzowanych kart. Karty umożliwiały nielegalny dostęp do Sky Deutschlandw Niemczech i Austrii i były sprzedawane w latach 2006 – 2008. Jeden oskarżony o nielegalną sprzedaż złożył apelację, kilku innych uznało wyrok z 2010 roku, w tym jeden skazany na 180 000 Euro odszkodowania i osiem miesięcy więzienia. Łączna suma odszkodowania należnego Sky wyniosła ponad 2 mln Euro, w połączeniu z surowymi wyrokami więzienia.

Żródło: Interia, AEPOC