Aktualności

Sygnał na konferencji „Przestępczość Teleinformatyczna XXI.2”

Ochrona utworów w Internecie, sharing telewizyjny, orzecznictwo dotyczące własności intelektualnej i odcinanie serwisów pirackich od źródeł finansowania to tematy zaprezentowane przez Stowarzyszenie Sygnał podczas konferencji naukowej „Przestępczość Teleinformatyczna XXI.2” w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 18 czerwca 2019 r.

Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia, mówiła o badaniach skali piractwa, monitoringu serwisów, wymianie doświadczeń i wsparciu organów ścigania w działaniach antypirackich. Kampanię „Follow the money” przybliżyli uczestnikom konferencji Agnieszka Rauch i Adrian Wojtaszek .

–  Uświadamiamy rynkowi reklamy jak duże straty dla gospodarki powoduje piractwo internetowe. Do tworzonej przez Sygnał Tabeli Zgłoszonych Naruszeń trafiają serwisy, które nie reagują na zgłoszenia łamania praw i uporczywie naruszają prawa autorskie firm –  o współpracy firm członkowskich mówiła Agnieszka Rauch (Grupa TVN).

O bezpieczeństwie marki mówił Adrian Wojtaszek (TVP) – Reklamodawcy coraz częściej oczekują możliwości kontrolowania otoczenia, w którym umieszczają swoje reklamy. Nie chcą, aby ich produkt był kojarzony z jakąkolwiek nielegalną działalnością. Służy temu monitoring reklam wideo, dzięki któremu ograniczane są dochody piratów.

Fot. wszystkich uczestników PT XXI.2 https://www.ptxxi.pl/.