Aktualności

Sygnał o cyberprzestępczości

Stowarzyszenie Sygnał wzięło udział w konferencji organizowanej przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w dniach 12-13 października w Jachrance. Spotkanie zostało poświęcone podniesieniu efektywności współpracy organów ścigania z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej. Sygnał reprezentował Zbigniew Taraś z nc+, który przedstawił zagadnienie zwalczania przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów w Internecie – streamingu, sharingu.