Aktualności

Sygnał wspiera projekt „Stop piractwu” Komendy Stołecznej Policji

Sygnał będzie wspierał projekt Komendy Stołecznej Policji „Stop piractwu – współpraca policji i organizacji pozarządowych w ochronie praw autorskich”, realizowanego w ramach programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE. Projekt rozpocznie się we wrześniu br., a zakończy w grudniu 2016 r. Jest już planowane 3-dniowe seminarium dla ekspertów rynku oraz przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości i ochroną praw autorskich.