Aktualności

Szkolenia dla organów ścigania

Szkolenia dla organów ścigania są bardzo ważną częścią naszej działalności. Podobnie jak w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale tego roku skupialiśmy się na spotkaniach dla policjantów, ale rozpoczęliśmy także nowy cykl szkoleń dla prokuratury. Od stycznia do końca czerwca zorganizowaliśmy 20 szkoleń.

W Szkole Policji w Szczytnie zrealizowaliśmy ich 5, w Pile 3, w CSP w Legionowie 2. Uczestniczyliśmy także 4 szkoleniach regionalnych i wojewódzkich organizowanych przez KWP dla policjantów pionu przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości (Kielce, Rzeszów i Radom). W kwietniu i maju odbyło się też 6 szkoleń dla Prokuratur Okręgowych w Sieradzu, Koszalinie, Zielonej Górze, Białymstoku, Gliwicach i Lublinie Ponadto współorganizowaliśmy konferencję „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” w Szkole Policji w Pile.