Aktualności

Teresa Wierzbowska ponownie Prezesem Sygnału

W dniu 17 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał ponownie powierzyło Teresie Wierzbowskiej funkcję Prezesa Zarządu. W związku z epidemią koronawirusa zaplanowane  na marzec zebranie nie odbyło się. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, przy zachowaniu środków ostrożności, we wczorajszym posiedzeniu brali udział głównie przedstawiciele firm członkowskich.

Prezes Wierzbowska podsumowała działalność Stowarzyszenia w minionej kadencji, a także nakreśliła zadania, jakie stoją przed Sygnałem. – W ostatnich latach koncentrowaliśmy się na tych metodach zwalczania kradzieży sygnału telewizyjnego, które w obecnej rzeczywistości prawnej są najskuteczniejsze. Ich wymierne efekty wskazują nam kierunek dalszych działań w nadchodzącej kadencji. Rozwijamy i dalej będziemy rozwijać naszą działalność związaną z koncepcją „follow the money”, polegającą na utrudnianiu czerpania korzyści finansowych z nielegalnej dystrybucji treści. Planujemy w tym zakresie dalsze rozwijanie aktywności w skali międzynarodowej, np. wspierając inicjatywy Komisji Europejskiej. Nadal podstawowym zakresem działania Stowarzyszenia jest współpraca z organami ścigania, z tym że w obecnych czasach będziemy stawiać na częstsze wykorzystanie nowoczesnej technologii w szkoleniach i edukacji – zapowiedziała prezes Sygnału.

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało jego nowy skład. Oprócz Teresy Wierzbowskiej (Cyfrowy Polsat) do Zarządu weszli: Anna Słoboda, Karolina Makowska (obie TVN), Anna Łuczyńska (HBO), Jakub Kupniewski, Zbigniew Taraś (obaj Platforma CANAL+), Adrian Wojtaszek (TVP) i Łukasz Sternowski (Cyfrowy Polsat). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Dariusz Działkowski (Cyfrowy Polsat), Agnieszka Niburska, Marek Chmielewski (oboje HBO) i Bronisława Maślanka (TVP). W skład Sądu Koleżeńskiego weszli Ernest Hetman (TVN), Adam Świderski (HBO) oraz Tomasz Szymula (Cyfrowy Polsat).