Aktualności

UKE inicjatorem warsztatów nt. własności intelektualnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj zainicjowała cykl warsztatów dotyczących ochrony własności intelektualnej i realizacji koncepcji „Follow the Money”. Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Naruszenia Własności Intelektualnej”, odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie UKE. W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Związku Banków Polskich, stowarzyszeń i kancelarii prawnych.

 

– Ochrona własności intelektualnej jest podstawowym prawem i jednym z głównych elementów rozwoju legalnych źródeł. Urząd Komunikacji Elektronicznej podejmuje wyzwanie. Nie ma zgody na to, by wytwory intelektualnej pracy własnej były kradzione – komentowała Prezes UKE Magdalena Gaj. – Przedsiębiorcy, dla których UKE jest Regulatorem, są pasami transmisyjnym treści. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie Urzędu w cały ten proces – podkreślała.

Teresa Wierzbowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnał mówiła o specyfice nielegalnej dystrybucji treści, działaniach Sygnału mających na celu przeciwdziałanie kradzieży treści wideo oraz rekomendacjach i inicjatywach Komisji Europejskiej w tym zakresie. Przedstawiając łańcuch powiązań w procederze nielegalnej dystrybucji treści wideo podkreśliła, że istotną rolę odgrywają w nim podmioty, które niejednokrotnie nie zdając sobie z tego sprawy, przyczyniają się do rozwoju piractwa. Chodzi tu głównie o pośredników technicznych oraz pośredników płatności, w tym banki i operatorów telekomunikacyjnych. Zwróciła uwagę na to, że Komisja Europejska wskazuje na współpracę z reklamodawcami i pośrednikami płatności, konieczność dogłębnej analizy łańcucha przepływu środków finansowych oraz znaczenie kompleksowego programu szkoleń. – Komisja ocenia działania podejmowane w ramach Follow the Money jako najskuteczniejsze w walce z nielegalną dystrybucją treści. Wskazuje także na zaangażowanie i współpracę wszystkich graczy rynkowych i rolę podejścia samoregulacyjnego – komentowała. Stwierdziła także, że efektywną walkę z procederem umożliwia Dyrektywa 8.3, która nie jest jeszcze w Polsce zaimplementowana. – W Polsce zostały już podjęte działania w ramach koncepcji Follow the Money – mówiła. Stowarzyszenie Sygnał rozpoczęło regularny monitoring nielegalnych serwisów, tworzy mechanizmy i narzędzia, które umożliwiają odcinanie piratów od pieniędzy, przekonuje reklamodawców do niereklamowania się w serwisach kradnących treści, planuje rozpocząć współpracę z pośrednikami płatności.

 

O rosnącej liczbie nielegalnych serwisów internetowych mówił Marcin Przasnycki z Anti Piracy Protection. – Liczba nielegalnych serwisów podwoiła się w ciągu roku. Pod koniec 2015 roku było ich już ponad 1400. To dowód, że w Polsce są do tego warunki i że ta działalność się opłaca – podkreślał. Poinformował, żę 70 %. pirackich serwisów generuje przychody z reklam lub w formie płatności od użytkowników. Wartość rynku reklamy w 2015 r. wynosiła 50-60 mln złotych, a wartość rynku płatności to 350-450 mln. SMS i przelewy bankowe są najczęstszymi kanałami płatności pirackich serwisów.

Kinga Szelenbaum z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślała zaangażowanie ministerstwa w działania mające na celu ochronę własności intelektualnej i poparcie dla inicjatyw rynkowych np. IAB czy Legalnej Kultury. Zaznaczała, jak istotne są działania o charakterze samoregulacyjnym.

Łukasz Białek z KIGEiT i Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media – PIKE analizowali stan przepisów prawnych pod kątem ochrony własności intelektualnej. Podkreślali, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym operator telekomunikacyjny nie ingeruje w treść komunikatu. Wyjątkiem są sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa. Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich mówił o istotnej roli banków w procesie Follow the Money. Przedstawił regulacje prawne oraz mechanizmy będące podstawą podjęcia działań w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. – Prawo bankowe umożliwia blokowanie rachunku jeżeli jest podejrzenie dokonania przestępstwa prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu – mówił. Zwracał też uwagę na wypracowane mechanizmy, w tym Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa – platformę wymiany informacji miedzy bankami, które informują się wzajemnie o zagrożeniach. Zachęcał też do zgłaszania Związkowi informacji o popełnieniu przestępstwa.

Andrzej Zarębski wskazywał, by ścigać tych, którzy zajmują się nielegalną dystrybucją treści w celach komercyjnych i czerpią z tego olbrzymie zyski. Podkreślił rolę zwiększania podaży treści legalnych oraz konieczność stworzenia efektywnych mechanizmów samoregulacyjnych.

 

Jerzy Straszewski, prezes PIKE zwrócił uwagę na olbrzymie straty dla rynku, w tym dla operatorów telekomunikacyjnych oraz konieczność podjęcia stanowczych działań. – Ważne, by organy państwa podejmowały inicjatywy i wspierały przedsiębiorców – mówił.  Stwierdził też, że dla sieci kablowych to Telewizjada była impulsem do działania, jej  olbrzymia skala ataku na legalny rynek i propagowanie treści pornograficznych.

Spotkanie rozpoczęło cykl warsztatów poświęconych kradzieży własności intelektualnej. Ich efektem ma być wypracowanie najlepszych narzędzi, umożliwiających odcięcie od źródeł dochodów podmioty, które działają bez poszanowania prawa.